This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Vælg en optagetilstand i henhold til situationen eller motivtypen. For at vælge en optagetilstand skal du dreje programhjulet hen på den ønskede indstilling.

P (Program AE)
Blænden og lukkertiden kan justeres ved hjælp af programskift.
S (Lukkertidsprioriteret AE)
Du vælger lukkertiden og lader kameraet håndtere indstilling af blænden.
A (Blændeprioriteret AE)
Du vælger blændehastigheden og lader kameraet håndtere indstilling af lukkertiden.
M (Manuel eksponering)
Du vælger både lukkertid og blænde.
(AVANCERET SR–AUTO)
Kameraet optimerer automatisk indstillingerne til motivtypen.
(AUTO)
En enkel ”peg-og-skyd”-indstilling, der anbefales til førstegangsbrugere af digitalkameraer.
Filter (AVANCERET FILTER)
Vælg mellem en række forskellige filtereffekter.
Adv. (AVANCERET TILSTAND)
Sofistikerede teknikker gøres lette.
SP1/SP2 (MOTIVPOSITION)
Vælg en motivtype, der passer til motivet eller optageforholdene, og lad kameraet ordne resten.
(BEVÆG. PANORAMA 360)
Panorér kameraet for at optage en serie af billeder, der automatisk samles til ét panoramabillede.

Sammenlignet med

Mens kameraet i begge tilstande justerer indstillinger som lukkertid og blændeåbning automatisk, analyserer kameraet også motivtypen og justerer indstillingerne i henhold til sådanne kriterier som belysning, og hvorvidt motivtypen er portræt, landskab eller nærbillede .