This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Justér filmindstillingerne.

FILMTILSTAND

Vælg en billedstørrelse og -hastighed til film.

FILM ISO

Vælg følsomhed for filmoptagelse.

FILM ISO påvirker ikke indstillingen valgt for optagelse af billeder.

STILLOPT. I FILM

Vælg, hvordan kameraet optager billeder taget under filmoptagelse.

FILMPRIORITET
Kameraet tager et billede uden at afbryde filmoptagelse. Billedstørrelsen bestemmes af indstillingen valgt for FILMTILSTAND.
STILLBILLEDPRIO
Kameraet holder op med at filme for at tage billedet og genoptager automatisk filmoptagelse efter endt optagelse. Billedstørrelsen bestemmes af indstillingen valgt for BILLEDSTØRRELSE.

MIK.-NIVEAUJUST.

Justér mikrofonens niveau for optagelse.

MIK/FJERN-UDLØSN.

Angiv, om enheden tilsluttet til mikrofon-/fjernbetjeningsstikket er en mikrofon eller en fjernbetjening.