This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Knappen DISP/BACK styrer visningen af indikatorer i søgeren og på LCD-skærmen.

Optagelse

Standard

Information fra

Infovisning (kun skærm)

Standardvisning

De viste punkter i standardvisningen () kan vælges som beskrevet herunder.

 1. Vælg SKÆRMINDSTILLING > VIS CUSTOM INDST. i opsætningsmenuen.

 2. Markér punkter, og tryk på MENU/OK for at vælge eller fravælge. Valgte punkter indikeres med flueben.

  • GUIDE INDRAMNING
  • ELEKTRONISK NIVEAU
  • AF-AFSTANDSINDIKATOR
  • MF-AFSTANDSINDIKATOR
  • HISTOGRAM
  • BLÆNDE/S-HASTIG./ISO
  • EKSP. KOMPENSATION
  • LYSMÅLING
  • BLITZ
  • HVIDBALANCE
  • FILMSIMULERING
  • DYNAMISK OMFANG
  • BILLEDER TILBAGE
  • BILLEDSTØR./-KVAL.
  • FILMTILSTAND OG OPTAGETID
  • BATTERINIVEAU
 3. Tryk på DISP/BACK for at afslutte, når indstillingerne er som ønsket.

ELEKTRONISK NIVEAU

Valg af ELEKTRONISK NIVEAU viser en virtuel horisont. Kameraet er plant, når de to linjer overlapper hinanden.

Den virtuelle horisont vises muligvis ikke, hvis kameraets objektiv peger op eller ned.

Afspilning

Standard

Information fra

Favoritter

Infovisning

Histogrammer

Histogrammerne viser fordelingen af toner på billedet. Lysstyrken vises af den vandrette akse, og antal pixels vises af den lodrette akse.

Antal pixels

Lysstyrke for pixels

Skygger

Markeringer

Optimal eksponering

Pixels fordeles i en jævn kurve hen over toneområdet.

Overeksponeret

Pixels samles i højre side af grafen.

Undereksponeret

Pixels samles i venstre side af grafen.