This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Følg vejledningen på skærmen for at tage billeder, der automatisk samles for at danne et panoramabillede.

  1. Drej zoomringen, indtil zoomindikatoren bliver hvid.

  2. For at vælge den vinkel, du panorerer kameraet igennem under optagelse, skal du trykke vælgeren til venstre. Tryk vælgeren op eller ned for at markere en vinkel, og tryk på MENU/OK.

  3. Tryk vælgeren til højre for at se et udvalg af panoreringsretninger. Tryk vælgeren op eller ned for at markere en panoreringsretning, og tryk på MENU/OK.

  4. Tryk udløserknappen helt ned for at starte optagelsen. Det er unødvendigt at holde udløserknappen nede under optagelsen.

  5. Panorér kameraet i den retning, pilen viser. Optagelsen slutter automatisk, når statuslinjen er fuld, og panoramabilledet er fuldført.

    Optagelsen slutter, hvis udløserknappen trykkes helt ned under optagelse. Der optages intet panoramabillede, hvis der trykkes på udløserknappen, før kameraet er blevet panoreret gennem 120°.

For bedste resultater

For bedste resultater skal du langsomt flytte kameraet i en lille cirkel ved en konstant hastighed, mens du holder kameraet vandret og sørger for kun at panorere i den retning, guiderne viser. Hvis du ikke opnår de ønskede resultater, kan du forsøge at panorere ved en anden hastighed.

Vælg for sammenhængende 360° panoramabilleder, der kan afspilles i en sløjfe.

Indstillingen GEM DATAINDSTIL. > GEM ORG.BILLEDE i opsætningsmenuen kan anvendes til at optage et -panorama ud over et sammenhængende -panorama.

Alt efter motivet og optageforholdene kan kameraet give forvrængede resultater eller et -panorama. Top og bund af det synlige område i optagevisningen skæres væk, og hvide striber kan forekomme øverst og nederst i visningen.

Drej ikke zoomringen under optagelsen.

Panoramabilleder oprettes af flere billeder. Kameraet optager muligvis i visse tilfælde en større eller mindre vinkel end den valgte eller kan være ude af stand til at sætte billederne helt perfekt sammen. Den sidste del af panoramabilledet optages muligvis ikke, hvis optagelsen slutter, før panoramabilledet er fuldført.

Optagelsen afbrydes muligvis, hvis kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt. Panorering af kameraet i en anden retning end den viste annullerer optagelsen.

Du kan muligvis ikke opnå de ønskede resultater ved motiver i bevægelse, motiver tæt på kameraet, uforanderlige motiver som himlen eller en græsmark, motiver i konstant bevægelse som bølger eller vandfald eller motiver, hvis lysstyrken ændrer sig markant. Panoramabillederne kan være slørede, hvis motivet er dårligt belyst.