This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Visning af billeder på fuld skærm

For at få vist billederne på fuld skærm skal du trykke på .

Du kan se flere billeder ved at trykke vælgeren til venstre eller til højre eller ved at dreje på kommandohjulet. Tryk på vælgeren, eller drej hjulet mod højre for at få vist billederne i den rækkefølge, de er taget, og drej hjulet til venstre for at få vist billederne i omvendt rækkefølge. Hold vælgeren nede for hurtigt at bladre frem til det ønskede billede.

Billeder taget med andre kameraer indikeres af ikonet (”gavebillede”) under afspilning.

Favoritter: Klassificering af billeder

For at vurdere det aktuelle billede skal du trykke på DISP/BACK og trykke vælgeren op og ned for at vælge fra nul til fem stjerner.

Visning af billedinformation

Billedinformationsvisningen ændres, hver gang vælgeren trykkes op.

Grundlæggende data

Infovisning 1

Infovisning 2

Tryk vælgeren til venstre eller højre, eller drej kommandohjulet for at få vist andre billeder.

Zoom ind på fokuspunktet

Tryk midt på kommandohjulet for at zoome ind på fokuspunktet. Tryk midt på kommandohjulet igen for at vende tilbage til fuldskærmsvisning.

Afspilningszoom

Drej kontrolringen til højre for at zoome ind på det aktuelle billede, til venstre for at zoome ud (for at se flere billeder, drej da kontrolringen til venstre, mens billedet vises i fuld form). Tryk på DISP/BACK eller MENU/OK for at afslutte zoom.

Kontrolring

Zoomindikator

Drej til højre

Drej til venstre

Det maksimale zoomforhold varierer med billedstørrelsen. Afspilningszoom er ikke tilgængeligt med beskårne eller størrelsestilpassede kopier gemt ved størrelse .

Navigationsruden

Når billedet zoomes ind, kan du anvende vælgeren til at få vist områder af billedet, der ikke aktuelt er synlige i visningen.

Navigationsruden viser den del af billedet, der aktuelt vises.

Multibilledvisning

For at ændre antallet af billeder, der vises, skal du dreje kontrolringen til venstre, når et billede vises i fuld form.

 

Kontrolring

Drej til venstre for at se flere billeder.

Drej til højre for at se færre billeder.

Brug vælgeren til at markere billeder, og tryk på MENU/OK for at se det markerede billede på fuld skærm (for at zoome ind på det valgte billede, skal du dreje kontrolringen til højre, når billedet vises på fuld skærm). I ni- og hundredbilledvisningen skal du trykke vælgeren op eller ned for at se flere billeder.