This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Vælg TIL for at aktivere avanceret antislør i tilstanden . Når der vises , tager kameraet en serie af eksponeringer og kombinerer dem, så de danner et enkelt billede, der reducerer ”støj” (skjolder) og slør.

Avanceret antislør træder i kraft, når blitzen er slået fra eller i tilstanden auto.