This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Følg nedenstående trin for at optage film med lyd.

  1. Tryk på filmoptageknappen (Fn1) for at starte optagelsen.

    Ved standardindstillingerne knyttes optagelse af film til Fn1-knappen. For information om de funktioner, der gemmer sig bag funktionsknapperne, se ”Funktionsknapperne”.

    Optageindikator

    Resterende tid

  2. Tryk igen på knappen for at afslutte optagelsen. Optagelsen slutter automatisk, når den maksimale længde er nået, eller hukommelseskortet er fuldt.

    Indikatorlampen lyser, mens der optages film.

Følsomhed samt billedstørrelse og -hastighed kan vælges ved hjælp af indstillingen FILMINDSTILLING i optagemenuen.

Film optaget i tilstandene S, A og M optages ved de aktuelt valgte indstillinger for billeder; lukkertid og/eller blænde kan justeres under optagelsen. I andre tilstande justeres indstillingerne automatisk.

Anvendelse af ekstern mikrofon

Kameraet kan også anvendes med eksterne mikrofoner.

En 2,5 mm adapter er påkrævet ved tilslutning af mikrofoner med stik, der har en diameter på 3,5 mm.

En dialogboks for bekræftelse vises, når der tilsluttes en mikrofon til mikrofon-/fjernbetjeningsstikket. Tryk på MENU/OK, og vælg MIK/FJERN-UDLØSN. > MIK..