This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Indikatorlampen viser kamerastatus som følger:

Lyser grønt
Fokus låses.
Blinker grønt
Advarsel om slør, fokus eller eksponering. Der kan tages billeder.
Blinker grønt og orange
Optagelse af billeder. Der kan tages flere billeder.
Lyser orange
Optagelse af billeder. Der kan ikke tages flere billeder på dette tidspunkt.
Blinker orange (hurtigt)
Blitzen lader op; blitzen går ikke af, når der tages et billede.
Blinker orange (langsomt)
Zoomringen er placeret mellem TIL og FRA. Der kan ikke tages billeder.
Blinker rødt
Objektiv- eller hukommelsesfejl.

Der kan også forekomme advarsler i visningen.