This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

I lukkertidsprioriteret AE (tilstand S) vælger du lukkertiden og lader kameraet vælge blændeåbningen.

Lukkertid

Drej kommandohjulet for at vælge lukkertiden.

Hvis du ikke kan opnå den korrekte eksponering ved den valgte lukkertid, vises blænden med rødt, når udløserknappen trykkes halvt ned.

Hvis motivet ligger uden for kameraets måleområde, viser blændevisningen ”– – –”.