This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Anvend blitzen som ekstra belysning ved optagelse om aftenen eller indendørs under lav belysning.

 1. Skub kontakten for pop op-blitz for at hæve blitzen.

 2. Tryk vælgeren til højre ().

 3. Tryk vælgeren op eller ned for at markere den ønskede blitztilstand, og tryk på MENU/OK for at vælge.

  AUTO AUTOMATISK BLITZ
  Blitzen går af efter behov. Anbefales i de fleste situationer.
  TVUNGEN BLITZ
  Blitzen går af, hver gang der tages et billede. Anvendes til motiver taget i modlys eller for naturlig farvning ved fotografering i stærkt lys.
  LANGSOM SYNKRO
  Fang både hovedmotivet og baggrunden i lav belysning (bemærk, at meget lyse motiver kan være overeksponerede).
  COMMANDER
  En blitz monteret i tilbehørsskoen kan anvendes til at styre ekstra fjernstyrede blitzenheder.
  ALDRIG BLITZ
  Blitzen går ikke af, selvom motivet er dårligt belyst. Det anbefales at anvende et stativ.

  Blitzen slukker automatisk, når den sænkes.

  Ved standardindstillingerne tildeles valg af blitztilstand til knappen til højre på vælgeren (funktionsknap 4). For information om de funktioner, der tildeles funktionsknapperne, se ”Funktionsknapperne”.

  Blitztilstanden kan også vælges ved hjælp af indstillingen BLITZ OPSÆTNING i optagemenuen.

Hvis vises, når udløserknappen trykkes halvt ned, går blitzen af, når billedet tages.

Undtagen i commandertilstand kan blitzen gå af indtil flere gange ved hvert billede. Flyt ikke kameraet, før fotograferingen er færdig.

Fjern røde øjne

Når ”intelligent ansigtsregistrering” er aktiv, og til er valgt for ”fjern røde øjne”, er fjern røde øjne tilgængelig i , , .

Fjern røde øjne minimerer ”rød-øje”, der skyldes, at lyset fra blitzen reflekteres fra motivets nethinder.