This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Dette afsnit omhandler grundlæggende optagelse af billeder i tilstanden (AVANCERET SR–AUTO).

 1. Vælg tilstanden .

  Drej programhjulet hen på (AVANCERET SR–AUTO). Følgende oplysninger vises på LCD-skærmen.

  Ikon for motivtype: Kameraet vælger automatisk den egnede motivtype.

  Ikonet : I tilstanden justerer kameraet løbende fokus og søger efter ansigter, hvilket øger dræningen af batteriet; desuden kan lyden af kameraets fokusering muligvis høres. vises på LCD-skærmen.

  Anvendelse af blitzen

  Når belysningen er dårlig, skal du skubbe pop op-blitzknappen for at hæve blitzen og derefter vælge den egnede blitztilstand.

 2. Klargør kameraet.

  Hold kameraet roligt med begge hænder, og hold albuerne ind til siden. Rystende eller urolige hænder kan gøre dine billeder slørede.

  For at undgå billeder, der er ude af fokus eller for mørke (undereksponerede), skal du holde fingre og andre genstande væk fra objektivet og blitzen.

 3. Komponér billedet.

  Anvend zoomringen til at komponere billedet i visningen. Zoomindikatoren vises.

  Zoomring

  Zoomindikator

 4. Fokusér.

  Komponér billedet med dit motiv midt i visningen, og tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.

  Hvis motivet er dårligt belyst, lyser AF-hjælpelyset muligvis.

  Fokusfelt

  Fokusindikator

  Hvis kameraet er i stand til at fokusere, bipper det to gange, og fokuspunkt og fokusindikator lyser grønt. Fokus og eksponering låser, når udløserknappen trykkes halvt ned.

  Hvis kameraet er ude af stand til at fokusere, bliver fokusfeltet rødt, vises, og fokusindikatoren blinker hvidt.

 5. Optag.

  Tryk forsigtigt udløserknappen helt ned for at tage billedet.