This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Se billederne i et automatisk diasshow. Vælg typen af show, og tryk på MENU/OK for at starte. Tryk på DISP/BACK når som helst under showet for at få vist hjælp på skærmen. Showet kan til hver en tid afsluttes ved tryk på MENU/OK.

NORMAL/OVERBLÆNDING
Tryk vælgeren til venstre eller højre for at gå et billede tilbage eller frem. Vælg OVERBLÆNDING for ’fadende’ overgange mellem billederne.
NORMAL /OVERBLÆNDING
Som ovenfor, bortset fra at kameraet automatisk zoomer ind på ansigter.
FLERE
Vis flere billeder på én gang.

Kameraet slukkes ikke automatisk, mens et diasshow er i gang.