This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

I blændeprioriteret AE (tilstand A) vælger du blændeåbningen og lader kameraet vælge lukkertiden.

Blændeåbning

Drej kommandohjulet for at vælge blænden.

Hvis du ikke kan opnå den korrekte eksponering ved den valgte blænde, vises lukkertiden med rødt, når udløserknappen trykkes halvt ned. Justér blænden, til den korrekte eksponering opnås.

Hvis motivet ligger uden for kameraets måleområde, viser lukkertidsvisningen ”– – –”.