This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Fabriksindstillingerne for indstillingerne i opsætningsmenuerne opstilles nedenfor.

Du kan gendanne disse indstillinger ved hjælp af indstillingen NULSTIL > NULST. OPSÆTNING i opsætningsmenuen.

STILLE-TILSTAND FRA
KONTROLRING MED URET
FOKUSKONTROL FRA
LYDINDSTILLING
  LYDSTYRKE
  LUKKER-LYDSTYRKE
  LUKKERLYD LYD 1
  AFSPILN.LYDST. 7
SKÆRMINDSTILLING
  VISNING FRA
  EVF AUTOROTER SKÆRME TIL
  VIS EKS. MAN. TIL. TIL
  LCD SOLSKINSMODE FRA
  EVF-LYSSTYRKE AUTO
  EVF-FARVE 0
  LCD-LYSSTYRKE 0
  LCD-FARVE 0
  FORHÅNDSVIS BILL. EFFEKT TIL
  GUIDE INDRAMNING GITTER 9
  AUTOROTER. AFSP. TIL
  VIS CUSTOM INDSTIL. GUIDE INDRAMNING

ELEKTRONISK NIVEAU

AF-AFSTANDSINDIKATOR

MF-AFSTANDSINDIKATOR

HISTOGRAM

BLÆNDE/S-HASTIG./ISO

EKSP. KOMPENSATION

LYSMÅLING

BLITZ

HVIDBALANCE

FILMSIMULERING

DYNAMISK OMFANG

BILLEDER TILBAGE

BILLEDSTØR./-KVAL.

FILMTILSTAND & OPTAG. TID

BATTERINIVEAU

FUNKT.INDS. (Fn)
  Fn1 FILM
  Fn2 MAKRO
  Fn3 SELVUDLØSER
  Fn4 BLITZTILSTAND
  Fn5 FOKUSOMRÅDE
  Fn6 TRÅDLØS KOMM.
INDSTIL. AF SELEKTORKNAP Fn-knap
REDIGER/GEM HURTIGMENU
  Q1 VÆLG CUSTOM INDS.
  Q2 ISO
  Q3 DYNAMISK OMFANG
  Q4 HVIDBALANCE
  Q5 STØJREDUKTION
  Q6 BILLEDSTØRRELSE
  Q7 BILLEDKVALITET
  Q8 FILMSIMULERING
  Q9 HØJLYSTONE
  Q10 SKYGGETONE
  Q11 FARVE
  Q12 SKARPHED
  Q13 LYSMÅLING
  Q14 AF-TILSTAND
  Q15 ANSIGTSREGISTRERING
  Q16 EVF/LCD-FARVE
STRØMSTYRING
  AUTO-SLUK 2 MIN.
  HURTIG START FRA
  STRØMSTYRING STRØMBESPARELSE
SETUP DIGIT STAB KONTINU.+BEVÆG.
FJERN RØDE ØJNE TIL
AE/AF-LÅSTILST. AE/AF-LÅS T. TRYK
AE/AF-LÅS-KNAP KUN AE-LÅS
GEM DATAINDSTIL.
  NUMMERERING KONTINUERLIG
  GEM ORG.BILLEDE Alle indstillinger FRA
  DATOSTEMPEL FRA
AFSTANDSMÅLEENHEDER METER
TRÅDLØSE INDSTIL.
  TILPAS STR. TIL
INDSTIL GEOMÆRKN.
  GEOMÆRKNING TIL
  STEDOPLYSNINGER TIL
REDIGER FILNAVN DSCF