This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Batteriet er ikke ladet op ved levering. Oplad batteriet før anvendelse. Kameraet oplader batteriet internt.

 • Kameraet anvender et genopladeligt NP-95-batteri.
 • Batteriet tager cirka 4 timer og 30 minutter at oplade helt.
 1. Montér stikadapteren i lysnetadapteren.

  Montér stikadapteren som vist, mens du sørger for at sætte den helt i og får den til at klikke på plads i lysnetadapterens stikindgange.

  Lysnetadapter

  Stikadapter

  Stikadapteren er udelukkende beregnet til anvendelse sammen med den medfølgende lysnetadapter. Anvend den ikke med andre enheder.

 2. Oplad batteriet.

  Tilslut kameraet til den medfølgende lysnetadapter ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Sæt derefter lysnetadapteren i en indendørs stikkontakt.

  Sørg for, at stikkene vender rigtigt, og sæt dem derefter ordentligt i.

Opladningsstatus

Ikonerne for batteristatus viser batteriets opladningsstatus, når kameraet tændes, og indikatorlampen viser den, når kameraet slukkes.

Ikonet for batteristatus, når kameraet tændes Indikatorlampen, når kameraet slukkes Batteristatus
(gul) Til Batteri oplades.
(grøn) Fra Opladning fuldført.
(rød) Blinker Batterifejl.
Intet ikon Betjening i ekstern strømtilstand.

Kameraet fungerer i ekstern strømtilstand, hvis kameraet tændes, mens kameraet er tilsluttet til lysnettet, og batteriet er isat.

Batteriet lades ikke op, når kameraet er i optagetilstand.

Fjern snavs fra batteripolerne med en ren, tør klud. Manglende overholdelse af denne anvisning kan forhindre batteriopladning.

Sæt ikke mærkater eller andre genstande på batteriet. Manglende overholdelse af denne anvisning kan gøre det umuligt at fjerne batteriet fra kameraet.

Kortslut ikke batteripolerne. Batteriet kan overophedes.

Læs advarslerne i ”Batteri- og strømforsyning”.

Anvend kun batteriopladere beregnet til brug med batteriet. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre funktionsfejl ved produktet.

Fjern ikke mærkaterne fra batteriet, og forsøg ikke at ødelægge eller fjerne den ydre beklædning.

Batteriet mister gradvist sin ladning, når det ikke anvendes. Oplad batteriet én til to dage før anvendelse.

Opladningstiderne kan forlænges ved meget lave eller meget høje temperaturer.

Opladning via computer

Du kan oplade batteriet ved at tilslutte kameraet til en computer. Tilslut det medfølgende USB-kabel som vist, mens du sørger for at stikkene sættes ordentligt i.

Tilslut kameraet direkte til computeren; anvend ikke USB-hub eller tastatur.

Hvis computeren går i dvaletilstand under opladning, standser opladningen. For at fortsætte opladningen skal du deaktivere dvaletilstand på computeren, koble USB-kablet fra og tilslutte det igen.

Opladning kan være umulig alt efter computerens specifikationer, indstillinger eller forhold.