This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเลือกจุดโฟกัสเมื่อเลือก โฟกัสพื้นที่ ไว้สำหรับ ตั้งออโต้โฟกัส > ออโต้โฟกัส ในเมูถ่ายรูป

 1. กดปุ่มตัวเลือกลง (AF) เพื่อดูการแสดงพื้นที่โฟกัส

  ที่ค่าเริ่มต้น การแสดงพื้นที่โฟกัสถูกกำหนดไปยังปุ่มล่างของปุ่มตัวเลือก (ปุ่มฟังก์ชั่น 5) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกหน้าที่ที่กำหนดไปยังการทำงานของปุ่ม ให้ดูใน "ปุ่มฟังก์ชั่น"

  สามารถเลือกพื้นที่โฟกัสได้โดยใช้ตัวเลือก ตั้งออโต้โฟกัส ในเมนูถ่ายรูป

  เฟรมโฟกัส

  จุดโฟกัส

 2. ใช้ปุ่มตัวเลือกจัดตำแหน่งเฟรมโฟกัส

  ในการเลือกตรงกลางเฟรม ให้กด DISP/BACK

  หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกขนาดของเฟรมโฟกัส

  หมุนแป้นหมุนไปทางซ้ายเพื่อลดเฟรมสูงสุดถึง 50% หมุนไปทางขวาเพื่อเพิ่มเฟรมสูงสุดถึง 150% หรือกดตรงกลางแป้นหมุนเพื่อคืนค่าเฟรมเป็นขนาดต้นฉบับ

 3. กด MENU/OK เพื่อเลือกเฟรมที่เลือกไว้

ถ้าเลือก โฟกัสแบบพื้นที่ สำหรับ ตั้งปุ่มเลือก ในเมนูการตั้งค่า สามารถใช้ปุ่มตัวเลือกจัดตำแหน่งพื้นที่โฟกัสโดยไม่ต้องกดปุ่ม AF ก่อนได้