This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

เน้นชัตเตอร์ AE (โหมด S) คุณเลือกความเร็วชัตเตอร์และให้กล้องเลือกรูรับแสงเอง

ความเร็วชัตเตอร์

หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์

หากไม่สามารถรับแสงที่ถูกต้องตามความเร็วชัตเตอร์ที่เลือก รูรับแสงจะแสดงเป็นสีแดงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

หากตัวแบบอยู่นอกระยะการวัดแสงของกล้อง รูรับแสงจะแสดงเป็น “– – –”