This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

ในโหมดนี้ คุณสามารถเลือกทั้งความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงได้ หากคุณต้องการ คุณสามารถปรับค่ารูรับแสงที่กล้องแนะนำได้

ความเร็วชัตเตอร์

รูรับแสง

สัญลักษณ์การรับแสง

ใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งและวงแหวนควบคุมเพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง (ในการเลือกฟังก์ชั่นที่ทำงานโดยแป้นหมุนเลือกคำสั่งและวงแหวนควบคุม ให้กดปุ่มตัวเลือกวงแหวนควบคุม)

การตรวจแสง

การตรวจแสงในจอภาพ LCD ให้เลือก เปิด สำหรับ ตั้งค่าจอเริ่มต้น > ตรวจแสงโหมดแมนนวล

เลือก ปิด เมื่อใช้แฟลช หรือในโอกาสอื่นที่การรับแสงอาจเปลี่ยนเมื่อถ่ายภาพ