This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

พลังงานและแบตเตอรี่

ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
กล้องไม่เปิดทำงาน

หมุนวงแหวนปรับซูม (สวิตช์เปิด/ปิด) ไม่ถูกต้อง: หมุนวงแหวนปรับซูมไปยัง ปิด จากนั้นให้หมุนวงแหวนปรับซูมอีกครั้งเพื่อชี้ระหว่าง 28 และ 112

แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มแล้ว

ใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง: ใส่ขั้วใหม่ให้ถูกต้อง

ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ไม่ลงล็อค: ใส่ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ให้ลงล็อค

กล้องเปิดเครื่องทันทีหลังจากที่ปิดเครื่องแล้ว: กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

แบตเตอรี่หมดอย่างรวดเร็ว

แบตเตอรี่เย็น: ทำให้แบตเตอรี่อุ่นด้วยการวางไว้ในกระเป๋าหรือที่ที่มีอุณหภูมิอุ่น และนำไปใส่ในกล้องอีกครั้งทันทีก่อนถ่ายรูป

ขั้วแบตเตอรี่สกปรก: ทำความสะอาดขั้วด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม

ประสิทธิภาพสูง ถูกเลือกสำหรับ ระบบพลังงาน: เลือก เซฟพลังงาน เพื่อลดการใช้งานแบตเตอรี่

ถูกเลือกสำหรับโหมดถ่ายรูป: เลือกโหมด เพื่อลดการใช้งานแบตเตอรี่

ติดตามสัญญาณ ถูกเลือกสำหรับ ออโต้โฟกัส: เลือกโหมดออโต้โฟกัสอื่น

C ถูกเลือกสำหรับโหมดโฟกัส: เลือกโหมดโฟกัสอื่น

มีการชาร์จแบตเตอรี่หลายครั้ง: แบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานสำหรับการชาร์จ ซื้อแบตเตอรี่ใหม่

กล้องปิดการทำงานกะทันหัน

หมุนวงแหวนปรับซูม (สวิตช์เปิด/ปิด) ไม่ถูกต้อง: หมุนวงแหวนปรับซูมไปยัง ปิด จากนั้นให้หมุนวงแหวนปรับซูมอีกครั้งเพื่อชี้ระหว่าง 28 และ 112

แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มแล้ว

กล้องเข้าสู่โหมดสลีป: กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
เมนูและจอแสดงผลไม่เป็นภาษาไทย เลือก THAI สำหรับ .

การถ่ายรูป

ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
ไม่มีการถ่ายรูปเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์

หน่วยความจำเต็ม: ใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่หรือลบรูปภาพ

ไม่ได้ฟอร์แมทหน่วยความจำ: ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำหรือหน่วยความจำภายใน

หน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจำสกปรก: ทำความสะอาดหน้าสัมผัสด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม

การ์ดหน่วยความจำเสียหาย: ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่

แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มแล้ว

กล้องปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ: เปิดเครื่องกล้องถ่ายรูป

ไฟแสดงสถานะเป็นสีส้มเมื่อคุณพยายามบันทึกภาพพาโนราม่า: รอจนกว่าไฟแสดงสถานะดับ

หน้าจอ LCD ดับหลังจากถ่ายรูป หน้าจอ LCD อาจมืดลงในขณะที่ชาร์จแฟลช โปรดรอให้แฟลชชาร์จก่อน
กล้องไม่โฟกัส

ตัวแบบอยู่ใกล้กล้อง: เลือกโหมดมาโคร

ตัวแบบอยู่ไกลจากกล้อง: ยกเลิกโหมดมาโคร

ตัวแบบไม่เหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัติ: ใช้การล็อคโฟกัส

ใช้โหมดมาโครไม่ได้ ให้เลือกโหมดถ่ายรูปอื่นๆ
ใช้โฟกัสใบหน้าอัจฉริยะไม่ได้

ไม่สามารถใช้โฟกัสใบหน้าอัจฉริยะในโหมดถ่ายรูปปัจจุบัน: ให้เลือกโหมดถ่ายรูปอื่นๆ

ไม่สามารถตรวจหาใบหน้า

ใบหน้าของตัวแบบถูกบังด้วยแว่นตา หมวก ผมยาว หรือวัตถุอื่น: นำสิ่งกีดขวางออก

ใบหน้าของตัวแบบอยู่ในเฟรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น: เปลี่ยนการวางองค์ประกอบภาพเพื่อให้ใบหน้าของตัวแบบอยู่ในเฟรมให้มากขึ้น

ศีรษะของตัวแบบเอียงหรืออยู่ในแนวนอน: ให้ตัวแบบวางศีรษะให้ตรง

กล้องเอียง: วางกล้องในแนวระนาบ

ใบหน้าของตัวแบบมืด: ส่องไฟให้สว่างขึ้น

เลือกตัวแบบผิด ตัวแบบที่เลือกอยู่ใกล้ศูนย์กลางของเฟรมมากกว่าตัวแบบหลัก จัดวางองค์ประกอบภาพใหม่หรือปิดระบบตรวจหาใบหน้า และจัดเฟรมภาพโดยใช้การล็อคโฟกัส
กล้องไม่ยิงแฟลช

ไม่สามารถใช้แฟลชได้ในโหมดถ่ายรูปปัจจุบัน: ให้เลือกโหมดถ่ายรูปอื่นๆ

กล้องอยู่ในโหมดซุปเปอร์มาโครหรือถ่ายภาพต่อเนื่อง: ปิดโหมดซุปเปอร์มาโครและโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง

แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มแล้ว

กล้องอยู่ในโหมดเงียบ: ปิดโหมดเงียบ

แฟลชไม่ยกขึ้น: ยกแฟลชขึ้น

โหมดแฟลชบางโหมดไม่สามารถใช้ได้

โหมดแฟลชที่ต้องการไม่สามารถใช้ได้ในโหมดถ่ายรูปปัจจุบัน: ให้เลือกโหมดถ่ายรูปอื่นๆ

กล้องอยู่ในโหมดเงียบ: ปิดโหมด Silent

แฟลชไม่ยิงไปยังตัวแบบอย่างเต็มที่

ตัวแบบไม่อยู่ในช่วงของแฟลช: จัดวางตัวแบบให้อยู่ในช่วงแฟลช

ช่องแฟลชถูกขวาง: ถือกล้องให้ถูกต้อง

เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เร็ว: เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ช้ากว่า

ภาพถ่ายเบลอ

เลนส์สกปรก: ทำความสะอาดเลนส์

เลนส์ถูกบัง: นำวัตถุออกจากเลนส์

ปรากฏขึ้นระหว่างถ่ายรูปและกรอบโฟกัสเป็นสีแดง: ตรวจสอบโฟกัสก่อนถ่ายรูป

ภาพมีรอยจุด

มีการเลือกความเร็วชัตเตอร์ช้าที่อุณหภูมิสูง: อาการนี้เป็นภาวะปกติและไม่ได้แสดงถึงการทำงานผิดปกติ

มีการใช้งานกล้องติดต่อกันที่อุณหภูมิสูงหรือมีคำเตือนอุณหภูมิปรากฏขึ้น: ปิดกล้องและรอให้อุณหภูมิเย็นลง

ช่องมองภาพแสดงไม่ชัดเจน

ปรับไดออปเตอร์ไม่ถูกต้อง: เลื่อนตัวควบคุมการปรับไดออปเตอร์ขึ้นและลงจนกว่าโฟกัสของภาพในช่องมองภาพคมชัด

เสียงที่กล้องสร้างขึ้นถูกบันทึกพร้อมกับภาพยนตร์

ตัวเลือกโหมดโฟกัสถูกตั้งค่าเป็น C เลือกโหมดโฟกัสอื่น

โฟกัสใบหน้าอัจฉริยะเปิดอยู่: ปิดโฟกัสใบหน้าอัจฉริยะ

การเล่น

ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
ภาพมัวเป็นรอยจุด ถ่ายรูปด้วยกล้องที่เป็นรูปแบบหรือรุ่นอื่น
การซูมการเล่นรายการไม่สามารถใช้ได้ บันทึกรูปที่ถ่ายแล้วที่ หรือนำมาจากกล้องรูปแบบอื่นหรือรุ่นอื่น
ไม่มีเสียงในการเล่นภาพยนตร์

กล้องอยู่ในโหมดเงียบ: ปิดโหมด Silent

ระดับเสียงของการเล่นเบาเกินไป: ปรับระดับเสียงของการเล่น

ไมโครโฟนถูกบัง: ถือกล้องให้ถูกต้องระหว่างที่บันทึก

ลำโพงถูกบัง: ถือกล้องให้ถูกต้องระหว่างการเล่น

ไม่สามารถลบภาพที่เลือก ภาพที่เลือกเพื่อลบบางภาพถูกป้องกันไว้ ลบการป้องกันออกโดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการแต่แรก
มีการรีเซ็ตการกำหนดหมายเลขไฟล์โดยไม่คาดหมาย ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่เปิดในขณะที่กล้องเปิดทำงานอยู่ ปิดกล้องก่อนเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่

การเชื่อมต่อ/เบ็ดเตล็ด

ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
ไม่มีภาพหรือเสียง

เชื่อมต่อกล้องไม่ถูกต้อง: เชื่อมต่อกล้องให้ถูกต้อง

มีการตั้งค่าสัญญาณเข้าในโทรทัศน์เป็น “TV”: ตั้งค่าสัญญาณเข้าเป็น “HDMI”

ระดับเสียงในโทรทัศน์เบาเกินไป: ปรับระดับเสียง

คอมพิวเตอร์จำกล้องไม่ได้ โปรดเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
ไม่สามารถโอนย้ายไฟล์ RAW หรือ JPEG ไปยังคอมพิวเตอร์ ใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้มาเพื่อโอนย้ายภาพ
ไม่มีการพิมพ์ภาพออกมา

เชื่อมต่อกล้องไม่ถูกต้อง: เชื่อมต่อกล้องให้ถูกต้อง

เครื่องพิมพ์ถูกปิด: เปิดเครื่องพิมพ์

สามารถพิมพ์สำเนาได้เพียงรายการเดียว/ไม่สามารถพิมพ์วันที่ เครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้ PictBridge ได้
กล้องไม่ตอบสนอง

กล้องทำงานผิดปกติชั่วคราว: ถอดแล้วใส่แบตเตอรี่ใหม่

แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มแล้ว

กล้องไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ถอดแล้วใส่แบตเตอรี่ใหม่ ถ้าปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ FUJIFILM
ไม่มีเสียง ปิดโหมด Silent