This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

ในโหมดนี้ กล้องจะตั้งค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการ คุณสามารถเลือกการรวมกันของความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงที่ให้สร้างค่าการรับแสงเดียวกัน (สลับโปรแกรม)

หากตัวแบบอยู่นอกระยะการวัดแสงของกล้อง ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงจะแสดงเป็น “– – –”

สลับโปรแกรม

หากต้องการ คุณสามารถหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกการรวมรูปแบบอื่นของความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงโดยไม่ปรับการรับแสง (สลับโปรแกรม)

ความเร็วชัตเตอร์

รูรับแสง

ค่าใหม่ของความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงจะแสดงด้วยสีเหลือง

การยกเลิกสลับโปรแกรม ให้ปิดกล้อง

สลับโปรแกรมจะถูกยกเลิกด้วย หากเลือกโหมดแฟลชอื่นที่ไม่ใช่ปิด

ไม่สามารถใช้สลับโปรแกรมได้ เมื่อเลือกโหมดแฟลชอื่นที่ไม่ใช่ปิด หรือเลือก ออโต้ ไว้สำหรับ ช่วงไดนามิก