This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

ปรับการตั้งค่าออโต้โฟกัส

โฟกัสแบบพื้นที่

การเลือกโฟกัสแบบพื้นที่จะใช้ได้เมื่อเลือก โฟกัสพื้นที่ ไว้สำหรับ ออโต้โฟกัส ในโหมดโฟกัส S หรือ C ในโหมดโฟกัส M คุณสามารถกดตรงกลางแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อซูมเข้าในพื้นที่โฟกัสที่เลือกหรือโฟกัสตัวแบบในพื้นที่ที่เลือกไว้เมื่อแตะปุ่ม

โหมดมาโคร

เลือกโหมดมาโคร (ระยะใกล้)

ปลด/โฟกัสก่อน

เลือกวิธีที่กล้องโฟกัสในโหมดโฟกัส S หรือ C

ปลด
เน้นการตอบสนองของชัตเตอร์มากกว่าโฟกัส สามารถถ่ายภาพเมื่อกล้องไม่ได้อยู่ในโฟกัส
โฟกัส
เน้นโฟกัสมากกว่าการตอบสนองของชัตเตอร์ สามารถถ่ายภาพเฉพาะเมื่อกล้องอยู่ในโฟกัส

ตั้ง AF ทันที

เลือกวิธีที่กล้องโฟกัสเมื่อใช้ปุ่ม AEL/AFL สำหรับออโต้โฟกัสในโหมดโฟกัส M

AF-S
โฟกัสจะปรับในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม
AF-C
แฟลชจะปรับอย่างต่อเนื่องขณะที่กดปุ่ม

ออโต้โฟกัส

เลือกวิธีที่กล้องเลือกพื้นที่โฟกัสในโหมดโฟกัส S และ C

หลายจุด
เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะตรวจหาตัวแบบที่มีความต่างสูงใกล้ศูนย์กลางของเฟรมและเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
โฟกัสพื้นที่
เลือกพื้นที่โฟกัสด้วยตนเอง
ติดตามสัญญาณ
กำหนดตำแหน่งตัวแบบไว้ในเป้าหมายโฟกัสและกดปุ่ม AEL/AFL กล้องจะติดตามตัวแบบและปรับโฟกัสเมื่อตัวแบบเคลื่อนที่ในเฟรม

PRE-AF

หากเลือก เปิด กล้องจะปรับโฟกัสต่อเนื่อง แม้เมื่อไม่ได้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

โปรดทราบว่าวิธีนี้จะเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น

แสงหา AF

หากเลือก เปิด แสงช่วยหา AF จะสว่างเพื่อช่วยหาออโต้โฟกัส

แสงช่วยหา AF ปิดโดยอัตโนมัติในโหมด Silent

กล้องอาจไม่สามารถโฟกัสโดยใช้แสงช่วยหา AF ได้ในบางกรณี หากกล้องไม่สามารถโฟกัสในโหมดมาโคร ให้ลองเพิ่มระยะทางเข้าหาตัวแบบ

หลีกเลี่ยงการส่องแสงช่วยหา AF ไปยังตาของตัวแบบโดยตรง