This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

ใช้วงแหวนควบคุมสำหรับการเข้าถึงฟังก์ชั่นของกล้องอย่างรวดเร็วในระหว่างถ่ายภาพ

สามารถเลือกฟังก์ชั่นที่ใช้กับวงแหวนควบคุมได้โดยการกดปุ่มตัวเลือกวงแหวนควบคุม เลือกจาก:

  • ค่าเริ่มต้น
  • ความไวแสง
  • สมดุลย์สีขาว
  • จำลองฟิลม์
  • บันทึกต่อเนื่อง

ค่าเริ่มต้น

เมื่อเลือก ค่าเริ่มต้น ฟังก์ชั่นที่กำหนดให้กับวงแหวนควบคุมจะเปลี่ยนไปตามโหมดถ่ายภาพ

โหมด ใช้วงแหวนควบคุมสำหรับ
P โปรแกรมสลับ; แมนวลโฟกัส (*1)
S การเลือกความเร็วชัตเตอร์; แมนวลโฟกัส (*1)
A การเลือกรูรับแสง; แมนวลโฟกัส (*1)
M การเลือกความเร็วชัตเตอร์/รูรับแสง (*2); แมนวลโฟกัส (*1)
จำลองฟิลม์
จำลองฟิลม์; แมนวลโฟกัส (*1)
Filter การเลือกฟิลเตอร์ขั้นสูง
Adv. การเลือกโหมดขั้นสูง
SP1/SP2 การเลือกฉาก; แมนวลโฟกัส (*1)

*1 เฉพาะโหมดแมนวลโฟกัส

*2 กดปุ่มตัวเลือกวงแหวนควบคุมเพื่อสลับระหว่างความเร็วชัตเตอร์และการเลือกรูรับแสง

สามารถเลือกหน้าที่ของวงแหวนควบคุมได้โดยการใช้ตัวเลือก ตั้งวงแหวนควบคุม ในเมนูตั้งค่า