This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม

การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม ให้กด

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้โดยกดปุ่มตัวเลือกซ้ายหรือขวา หรือหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง กดปุ่มตัวเลือกหรือหมุนแป้นไปทางขวาเพื่อดูภาพตามลำดับที่บันทึก หรือกดทางซ้ายเพื่อดูภาพโดยสลับลำดับ กดปุ่มตัวเลือกค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยังภาพที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

ภาพที่ถ่ายโดยใช้กล้องอื่นจะถูกแสดงด้วยไอคอน (“ภาพของขวัญ”) ระหว่างการเล่น

รายการโปรด: การให้คะแนนภาพ

ในการให้คะแนนภาพปัจจุบัน ให้กด DISP/BACK และกดปุ่มตัวเลือกขึ้นและลงเพื่อเลือกจากศูนย์ถึงห้าดาว

การดูข้อมูลรูปภาพ

จอแสดงผลข้อมูลรูปภาพจะเปลี่ยนแต่ละครั้งเมื่อกดตัวเลือก

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงข้อมูล 1

แสดงข้อมูล 2

กดปุ่มตัวเลือกซ้ายหรือขวา หรือหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อดูภาพอื่นๆ

การซูมเข้าไปยังจุดโฟกัส

กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อซูมเข้าไปยังจุดโฟกัส กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งอีกครั้งเพื่อกลับคืนไปยังการเล่นแบบเต็มเฟรม

ซูมการเล่น

หมุนวงแหวนควบคุมไปทางขวาเพื่อซูมภาพปัจจุบันเข้า หมุนไปทางซ้ายเพื่อซูมออก (ในการดูภาพหลายภาพ ให้หมุนวงแหวนควบคุมไปทางซ้ายเมื่อแสดงรูปภาพแบบเต็มเฟรม) กด DISP/BACK หรือ MENU/OK เพื่อออกจากการซูม

วงแหวนควบคุม

สัญลักษณ์ซูม

หมุนไปทางขวา

หมุนไปทางซ้าย

อัตราส่วนการซูมสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามขนาดภาพ การซูมขณะเล่นจะใช้ไม่ได้สำหรับภาพที่ตัดบางส่วน หรือเปลี่ยนขนาดและบันทึกในขนาด

หน้าต่างการนำทาง

เมื่อซูมเข้าในภาพ คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลือกเพื่อดูส่วนต่างๆ ของภาพที่ไม่ปรากฏในจอ

หน้าต่างการนำทางจะแสดงส่วนของภาพที่แสดงอยู่ในขณะนั้น

การเล่นแบบหลายเฟรม

การเปลี่ยนจำนวนภาพที่แสดง ให้หมุนวงแหวนควบคุมไปทางซ้ายเมื่อแสดงรูปภาพแบบเต็มเฟรม

 

วงแหวนควบคุม

หมุนไปทางซ้ายเพื่อดูภาพเพิ่มขึ้น

หมุนไปทางขวาเพื่อดูภาพลดลง

ใช้ปุ่มตัวเลือกเพื่อไฮไลท์รูปภาพแล้วกด MENU/OK เพื่อดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มเฟรม (การซูมเข้าในภาพที่เลือกไว้ ให้หมุนวงแหวนควบคุมไปทางขวาเมื่อแสดงรูปภาพแบบเต็มเฟรม) ในการแสดงเก้าเฟรมและหนึ่งร้อยเฟรม ให้กดปุ่มตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อดูภาพเพิ่มเติม