This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

เลือกวิธีการที่กล้องวัดความสว่างของตัวแบบ

หลายจุด
ใช้โหมดจดจำฉากอัตโนมัติเพื่อปรับการรับแสงสำหรับสภาพแวดล้อมการถ่ายรูปจำนวนมาก
เฉพาะจุด
กล้องวัดแสงที่มีสภาพแวดล้อมแสงในพื้นที่โฟกัสที่เลือกไว้หรือตรงกลางของเฟรม แนะนำให้ใช้เมื่อพื้นหลังสว่างมากหรือมืดมากกว่าตัวแบบหลัก

หากเลือก เปิด รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท. และเลือก โฟกัสพื้นที่ สำหรับ ตั้งออโต้โฟกัส > ออโต้โฟกัส กล้องจะวัดสภาพแวดล้อมแสงในพื้นที่โฟกัสที่เลือกไว้ หากเลือก ปิด รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท. กล้องจะวัดสภาพแวดล้อมแสงตรงกลางของพื้นที่โฟกัส

เฉลี่ย
ตั้งค่าการรับแสงให้เป็นการเฉลี่ยสำหรับทั่วทั้งเฟรม โดยมีการรับแสงที่สม่ำเสมอตลอดการถ่ายภาพหลายภาพ และมีประสิทธิภาพสำหรับการถ่ายภาพวิวและภาพคนที่ตัวแบบสวมชุดสีดำหรือสีขาว