This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

เน้นรูรับแสง AE (โหมด A) คุณเลือกรูรับแสงและให้กล้องเลือกความเร็วชัตเตอร์เอง

รูรับแสง

หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกรูรับแสง

หากไม่สามารถรับแสงที่ถูกต้องตามรูรับแสงที่เลือก ความเร็วชัตเตอร์จะแสดงเป็นสีแดงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ปรับรูรับแสงจนกว่าจะได้ค่ารับแสงที่ถูกต้อง

หากตัวแบบอยู่นอกระยะการวัดแสงของกล้อง ความเร็วชัตเตอร์จะแสดงเป็น “– – –”