This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

เนื้อหาในส่วนนี้ครอบคลุมพื้นฐานการถ่ายรูปในโหมด (SR AUTO ขั้นสูง)

 1. เลือกโหมด

  หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ (SR AUTO ขั้นสูง) ข้อมูลต่อไปนี้ปรากฏในหน้าจอ LCD

  ไอคอนฉาก: กล้องจะเลือกฉากที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

  The ไอคอน: ในโหมด กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องและค้นหาใบหน้า ทำให้เปลืองแบตเตอรี่ นอกจากนี้ อาจได้ยินเสียงโฟกัสของกล้อง จะแสดงในจอภาพ LCD

  การใช้งานแฟลช

  เมื่อมีแสงสว่างน้อย ให้เลื่อนสวิตช์ยกแฟลชเพื่อยกแฟลชขึ้น จากนั้นให้เลือกโหมดแฟลชที่เหมาะสม

 2. เตรียมกล้องให้พร้อม

  ถือกล้องให้นิ่งด้วยมือทั้งสองข้าง และจัดให้ข้อศอกแนบชิดข้างลำตัว ถ้ามือสั่นหรือไม่นิ่งจะทำให้ภาพสั่นไหวหรือเบลอได้

  เพื่อไม่ให้ภาพหลุดโฟกัสหรือมืดเกินไป (รับแสงไม่เพียงพอ) โปรดอย่าให้นิ้วมือและสิ่งอื่นๆ ปิดบังเลนส์และแฟลช

 3. จัดวางภาพในเฟรม

  ใช้วงแหวนปรับซูมเพื่อจัดวางภาพในเฟรมภายในจอแสดงผล สัญลักษณ์การซูมจะปรากฏ

  วงแหวนปรับซูม

  สัญลักษณ์ซูม

 4. โฟกัส

  วางกรอบรูปภาพโดยให้ตัวแบบอยู่ตรงกลางของจอแสดงผล แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

  หากตัวแบบมีความสว่างน้อย ไฟช่วยหาออโต้โฟกัสอาจสว่าง

  เฟรมโฟกัส

  สัญลักษณ์โฟกัส

  หากกล้องสามารถโฟกัสได้ จะส่งเสียงเตือนสองครั้งและพื้นที่โฟกัสและสัญลักษณ์โฟกัสจะสว่างเป็นสีเขียว โฟกัสและการรับแสงจะล็อคเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  หากกล้องไม่สามารถโฟกัสได้ เฟรมการโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีแดง จะปรากฏ และสัญลักษณ์โฟกัสจะกะพริบเป็นสีขาว

 5. ถ่ายรูป:

  ค่อยๆ กดปุ่มชัตเตอร์จนสุดเพื่อถ่ายรูป