This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

เลือกโหมดถ่ายรูปตามฉากหรือประเภทของตัวแบบ การเลือกโหมดถ่ายรูป ให้หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปยังค่าที่ต้องการ

P (โปรแกรม AE)
สามารถปรับรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์โดยใช้สลับโปรแกรมได้
S (เน้นชัตเตอร์ AE)
คุณเลือกความเร็วชัตเตอร์และให้กล้องเลือกรูรับแสงเอง
A (เน้นรูรับแสง AE)
คุณเลือกรูรับแสงและให้กล้องเลือกความเร็วชัตเตอร์เอง
M (แมนวลรับแสง)
คุณเลือกทั้งความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง
(SR AUTO ขั้นสูง)
กล้องจะตั้งค่าไปยังฉากที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
(ออโต้)
แนะนำให้ใช้โหมด “point-and-shoot” ที่ง่ายสำหรับผู้ใช้กล้องดิจิตอลครั้งแรก
Filter (ฟิลเตอร์ขั้นสูง)
เลือกจากประเภทของเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์
Adv. (โหมดขั้นสูง)
เทคนิคที่ทันสมัยทำให้ง่ายขึ้น
SP1/SP2 (ฉากถ่ายภาพ)
เลือกฉากที่เหมาะสมกับตัวแบบหรือสภาวะการถ่ายรูปแล้วให้กล้องทำงานที่เหลือ
(พาโนราม่า 360)
แพนกล้องเพื่อถ่ายภาพเป็นชุด ซึ่งจะรวมเป็นภาพพาโนราม่าหนึ่งภาพ

กับ

ขณะที่อยู่ในโหมดทั้งสอง การตั้งค่า เช่น ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงจะถูกปรับอัตโมัติโดยกล้อง ใน กล้องยังวิเคราะห์ฉากและปรับการตั้งค่าตามเกณฑ์เช่นแสง และดูว่าฉากเป็นแนวตั้ง แนวนอน หรือระยะใกล้