This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

สามารถใช้ตัวเลือก สั่งพิมพ์ (DPOF) ในเมนูเล่นเพื่อสร้าง “คำสั่งการพิมพ์” แบบดิจิตอลสำหรับเครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้ PictBridge ได้ หรืออุปกรณ์ที่รองรับ DPOF

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้พิมพ์รูปภาพจาก “คำสั่งการพิมพ์” ที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ ข้อมูลในคำสั่งจะประกอบด้วยภาพที่จะพิมพ์และจำนวนสำเนาของแต่ละภาพ

แสดงวันที่/ไม่มีวันที่

การแก้ไขคำสั่งพิมพ์ DPOF ให้เลือก สั่งพิมพ์ (DPOF) ในเมนูเล่นแล้วกดปุ่มตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อเลือก แสดงวันที่ หรือ ไม่มีวันที่

แสดงวันที่
พิมพ์วันที่บันทึกบนภาพ
ไม่มีวันที่
พิมพ์ภาพโดยไม่มีวันที่

กด MENU/OK แล้วทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. กดปุ่มตัวเลือกซ้ายหรือขวาเพื่อแสดงภาพที่คุณต้องการรวมหรือลบออกจากคำสั่งการพิมพ์

  2. กดปุ่มตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อเลือกจำนวนสำเนา (สูงสุดถึง 99 สำเนา) หากต้องการลบภาพออกจากคำสั่ง ให้กดปุ่มตัวเลือกลงจนกว่าจำนวนสำเนาจะเป็น 0

  3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1–2 เพื่อให้คำสั่งการพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ กด MENU/OK เพื่อบันทึกคำสั่งการพิมพ์เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ หรือ DISP/BACK เพื่อออกโดยไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งการพิมพ์

  4. จำนวนการพิมพ์ทั้งหมดจะแสดงบนจอภาพ กด MENU/OK เพื่อออก

    รูปภาพในคำสั่งการพิมพ์ปัจจุบันจะแสดงโดยไอคอน ระหว่างการเล่น

ตั้งค่าใหม่

การยกเลิกคำสั่งพิมพ์ปัจจุบัน ให้เลือก ตั้งค่าใหม่ สำหรับ สั่งพิมพ์ (DPOF) การยืนยันที่แสดงด้านล่างจะปรากฏขึ้น ให้กด MENU/OK เพื่อลบรูปภาพทั้งหมดออกจากคำสั่ง

คำสั่งการพิมพ์สามารถมีภาพได้สูงสุด 999 ภาพ

ถ้าใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีคำสั่งการพิมพ์ที่สร้างด้วยกล้องตัวอื่น ข้อความจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่าง การกด MENU/OK จะยกเลิกคำสั่งการพิมพ์ จะต้องสร้างคำสั่งการพิมพ์ใหม่ตามที่อธิบายข้างต้น