This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

ปรับการตั้งค่าจอแสดงผล

แสดงภาพ

เลือกระยะเวลาที่แสดงภาพหลังจากถ่ายภาพแล้ว สีอาจแตกต่างเล็กน้อยจากภาพจริง

1.5 วิ/0.5 วิ
ภาพจะปรากฏเป็นเวลา 1.5 วินาที (1.5 วิ) หรือ 0.5 วินาที (0.5 วิ) สีอาจแตกต่างเล็กน้อยจากภาพจริง
ซูม (ต่อเนื่อง)

ภาพจะปรากฏจนกว่าจะกดปุ่ม MENU/OK

เมื่อซูมเข้าในภาพ คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลือกเพื่อดูส่วนต่างๆ ของภาพที่ไม่ปรากฏในจอ

สามารถใช้ซูมเพื่อตรวจสอบโฟกัส

หากโฟกัสใบหน้าอัจฉริยะเปิดอยู่และตรวจพบตัวแบบที่เป็นบุคคล กล้องจะซูมเข้าที่ใบหน้า กดปุ่มตัวเลือกลงเพื่อเลื่อนไปยังตัวแบบถัดไป

ปิด
ภาพจะไม่ปรากฏหลังจากถ่ายรูป

แสดง EVF หมุนออโต้

เลือกว่าสัญลักษณ์ในช่องมองภาพหมุนตรงกับแนวของกล้องหรือไม่ จะไม่สามารถหมุนสัญลักษณ์ในจอภาพ โดยไม่ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือก

ตรวจแสงโหมดแมนนวล

เลือกโหมด เปิด เพื่อเปิดการตรวจแสงในโหมดแมนวลรับแสง เลือกโหมด ปิด เมื่อใช้แฟลช หรือในโอกาสอื่นที่การรับแสงอาจเปลี่ยนเมื่อถ่ายภาพ

โหมดจอมอนิเตอร์กลางแจ้ง

เลือกโหมด เปิด เพื่อทำให้อ่านส่วนแสดงผลในจอมอนิเตอร์ได้ง่ายขึ้นในที่สว่างจ้า

กดปุ่ม โหมดดูภาพ ค้างไว้สำหรับโหมดจอมอนิเตอร์กลางแจ้ง

ความสว่าง EVF

ปรับความสว่างของจอภาพในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ หรือเลือก ออโต้ สำหรับการปรับความสว่างอัตโนมัติ

สี EVF

ปรับระดับสีของจอภาพในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

ความสว่าง LCD

ปรับความสว่างของจอภาพ

สี LCD

ปรับระดับสีของจอภาพ

เอฟเฟ็คตรวจดูภาพ

เลือกโหมด เปิด เพื่อดูตัวอย่างเอฟเฟกต์ของภาพจำลองฟิล์มและการตั้งค่าอื่นๆ ในจอภาพ

แนวทางกรอบ

เลือกประเภทของตารางกรอบที่ใช้ได้ในโหมดถ่ายรูป

GRID 9

สำหรับการจัดองค์ประกอบ “กฎสามส่วน”

GRID 24

ตารางหกส่วนสี่

เฟรมภาพ HD

เฟรมภาพ HD ในกรอบที่แสดงโดยเส้นด้านบนและล่างของจอแสดงผล

AUTOROTATE PB

เลือก เปิด เพื่อหมุน ”ความสูง“ ภาพ (แนวตั้ง-แนวนอน) ระหว่างที่เล่น

แสดงค่าที่ตั้งไว้

เลือกรายการที่แสดงในจอแสดงผลข้อมูล เลือกรายการแล้วกด MENU/OK หรือยกเลิกการเลือก