This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อโฟกัสกล้องด้วยตนเอง

  1. หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น M จะปรากฏในหน้าจอ

  2. โฟกัสแบบแมนวลโดยใช้วงแหวนปรับควบคุม หมุนวงแหวนไปทางซ้ายเพื่อลดระยะโฟกัส หมุนไปทางขวาเพื่อเพิ่ม

    ใช้ตัวเลือก วงแหวนควบคุม ในเมนูตั้งค่าเพื่อกลับทิศทางการหมุนของวงแหวนควบคุม

  3. ถ่ายรูป

โฟกัสรวดเร็ว

ในการใช้ออโต้โฟกัสเพื่อโฟกัสตัวแบบในพื้นที่โฟกัสที่เลือก ให้กดปุ่ม AEL/AFL ใช้คุณสมบัตินี้ (ใช้ได้ในโหมดแมนวลโฟกัสเท่านั้น) เพื่อโฟกัสอย่างรวดเร็วกับตัวแบบที่เลือก

The ตัวเลือก ตั้งออโต้โฟกัส > ตั้ง AF ทันที ในเมนูถ่ายรูปควบคุมวิธีที่กล้องโฟกัสเมื่อกดปุ่ม AE-L/AF-L เลือก AF-S สำหรับ AF เฉพาะจุด (โฟกัสถูกปรับแต่ละครั้งที่กดปุ่ม) และ AF-C สำหรับ AF ต่อเนื่อง (โฟกัสถูกปรับอย่างต่อเนื่องเมื่อกดปุ่ม)

การเช็คโฟกัส

สามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เช็คโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัสได้

สัญลักษณ์แมนวลโฟกัส

เส้นสีขาวแสดงระยะห่างของตัวแบบในพื้นที่โฟกัส (เป็นเมตรหรือฟุตตามตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ หน่วยของระยะโฟกัส ในเมนูตั้งค่า) แถบสีน้ำเงินแสดงความลึกของฟิลด์ หรืออีกนัยหนึ่ง ระยะห่างจากด้านหน้าและด้านหลังของจุดโฟกัสที่ปรากฏในโฟกัส

ระยะโฟกัส (เส้นสีขาว)

ความลึกของฟิลด์ (แถบสีน้ำเงิน)

ซูมโฟกัส

ในการซูมเข้าพื้นที่เฟรมปัจจุบันสำหรับโฟกัสที่แม่นยำ ให้กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่ง (ถ้าเลือก เปิด สำหรับ เช็คโฟกัส กล้องจะซูมเข้าเมื่อหมุนแป้นด้วย) กดแป้นหมุนอีกครั้งเพื่อยกเลิกการซูม

โฟกัสชัดสุด

หากเลือก ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด ไว้สำหรับ ระบบช่วย MF ในเมนูถ่ายรูปไฮไลท์โครงร่างคอนทราสต์สูงจะถูกไฮไลท์ในการแสดงแมนวลโฟกัส ในการโฟกัส หมุนวงแหวนควบคุมจนตัวแบบถูกไฮไลท์