This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Kamerassa on käytettävissä kymmenen sekunnin ajastin omakuvien ottamiseen ja kahden sekunnin ajastin kameran tärähtämisestä johtuvan epätarkkuuden estämiseen. Kun haluat käyttää ajastinta, paina valitsinta vasemmalle (), korosta haluamasi asetus painamalla valitsinta ylös tai alas ja valitsemalla asetus painamalla MENU/OK.

Oletusasetuksissa itselaukaisimen valinta on määritetty valitsimen vasemman painikkeen tehtäväksi (toimintopainike 3). Katso tietoa toimintopainikkeille määritettyjen tehtävien valitsemisesta kohdasta ”Toimintopainikkeet”.

Itselaukaisimen asetukset voi valita myös kuvausvalikon kohdassa ITSELAUKAISIN.

Suljin laukaistaan kahden sekunnin kuluttua laukaisimen painamisesta. Valitse vähentääksesi epätarkkuutta, joka johtuu kameran liikkumisesta, kun laukaisinta painetaan. Itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu ajastuksen kuluessa.
Suljin laukaistaan kymmenen sekunnin kuluttua laukaisimen painamisesta. Käytä omakuvien ottamiseen. Kameran edessä oleva itselaukaisimen merkkivalo syttyy, kun ajastin käynnistyy, ja alkaa vilkkua juuri ennen kuvan ottamista.
POIS
Itselaukaisin on pois käytöstä.