This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Käytä salamaa lisävalaistuksena kuvatessasi yöllä tai hämärissä sisätiloissa.

 1. Työnnä salaman nostokytkintä nostaaksesi salaman.

 2. Paina valitsinta oikealle ().

 3. Paina valitsinta ylös tai alas korostaaksesi haluamasi salamatilan ja paina MENU/OK valitaksesi sen.

  AUTO AUTOM.SALAMA
  Salama välähtää tarvittaessa. Suositellaan useimmissa tilanteissa.
  PAKKOSALAMA
  Salama välähtää aina kuvaa otettaessa. Käytä taustavalaistuihin kohteisiin tai luonnollisen värin aikaansaamiseksi kirkkaassa valossa.
  HIDAS SULJIN
  Taltioi sekä pääkohde että tausta hämärässä valaistuksessa (huomaa, että kirkkaasti valaistut kuvat saattavat ylivalottua).
  COMMANDER
  Salamakenkään kiinnitettyä salamaa voidaan käyttää ohjaamaan valinnaisia etäsalamalaitteita.
  ESTETTY SALAMA
  Salama ei välähdä, vaikka kohde olisi huonosti valaistu. Jalustan käyttöä suositellaan.

  Salama kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun se lasketaan.

  Oletusasetuksissa salamatilan valinta on määritetty valitsimen oikean painikkeen tehtäväksi (toimintopainike 4). Katso tietoa toimintopainikkeille määritettyjen tehtävien valitsemisesta kohdasta ”Toimintopainikkeet”.

  Salamatilan voi valita myös kuvausvalikon kohdassa ESTETTY SALAMA.

Jos tulee näkyviin, kun laukaisin painetaan puoleenväliin, salama välähtää, kun valokuva otetaan.

Ohjaussalamatilaa lukuun ottamatta salama saattaa välähtää useita kertoja kunkin kuvan kohdalla. Älä liikuta kameraa, ennen kuin kuvaus on päättynyt.

Punasilmäisyyden poisto

Kun ”älykäs kasvojentunnistus” on käytössä ja ”punasilmäisyyden poisto” on päällä, punasilmäisyyden poisto on käytettävissä tiloissa , ja .

Punasilmäisyyden poisto minimoi ”punasilmäisyyden”, joka syntyy, kun salaman valo heijastuu kohteen verkkokalvoilta.