This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Suljinajan valinnassa (tila S) voit valita suljinajan ja antaa kameran valita aukon.

Suljinaika

Valitse suljinaika kiertämällä komentokiekkoa.

Jos oikeaa valotusta ei saavuteta valitulla suljinajalla, aukko näkyy punaisena, kun laukaisin painetaan puoleenväliin.

Jos kohde on kameran mittausalueen ulkopuolella, aukon näytössä näkyy ”– – –”.