This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Virta ja akku

Ongelma Ratkaisu
Kamera ei kytkeydy päälle.

Zoomausrengas (ON/OFF-kytkin) on väärässä asennossa: Kierrä zoomausrengas asentoon OFF ja kierrä zoomausrengas sitten uudelleen kohtien 28 ja 112 välille.

Akku on tyhjä: Lataa akku tai aseta kameraan täyteen ladattu vara-akku.

Akku on asetettu väärin: Aseta akku uudelleen oikein päin.

Akkutilan kannen salpa ei ole kiinni: Salpaa akkutilan kansi.

Kamera käynnistettiin heti sen jälkeen kun se oli sammutettu: Paina laukaisin puoleenväliin.

Akku tyhjenee nopeasti.

Akku on kylmä: Lämmitä akkua laittamalla se taskuun tai muuhun lämpimään paikkaan ja laita se takaisin kameraan välittömästi ennen kuvan ottamista.

Akun liittimissä on likaa: Puhdista liittimet pehmeällä, kuivalla liinalla.

HYVÄ SUORITUSKYKY on valittu kohtaan VIRRANHALLINTA: Valitse VIRRANSÄÄSTÖ vähentääksesi akun kulutusta.

on valittu kuvaustilaksi: Valitse -tila vähentääksesi akun kulutusta.

JÄLJITTÄVÄ on valittu kohtaan AUTOFOKUS TILA: Valitse jokin muu automaattitarkennustila

C on valittu tarkennustilaksi: Valitse jokin muu tarkennustila.

Akku on ladattu monta kertaa: Akun käyttöikä on loppumassa. Hanki uusi akku.

Kamera kytkeytyy äkillisesti pois päältä.

Zoomausrengas (ON/OFF-kytkin) on väärässä asennossa: Kierrä zoomausrengas asentoon OFF ja kierrä zoomausrengas sitten uudelleen kohtien 28 ja 112 välille.

Akku on tyhjä: Lataa akku tai aseta kameraan täyteen ladattu vara-akku.

Kamera on siirtynyt lepotilaan: Paina laukaisin puoleenväliin.

Ongelma Ratkaisu
Valikot ja näytöt eivät ole suomenkielisiä. Valitse SUOMI kohtaan .

Kuvaus

Ongelma Ratkaisu
Kamera ei ota kuvia, vaikka laukaisinta painetaan.

Muisti on täynnä: Aseta kameraan uusi muistikortti tai poista kuvia.

Muistia ei ole alustettu: Alusta muistikortti tai sisäinen muisti.

Muistikortin kontaktipinnoissa on likaa: Puhdista kontaktipinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.

Muistikortti on vahingoittunut: Aseta kameraan uusi muistikortti.

Akku on tyhjä: Lataa akku tai aseta kameraan täyteen ladattu vara-akku.

Kamera on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä: Kytke kamera päälle.

Merkkivalo oli oranssi, kun panoraamaa yritettiin tallentaa: Odota, kunnes merkkivalo sammuu.

LCD-näyttö tummenee kuvaamisen jälkeen. LCD-näyttö saattaa tummentua salaman latautuessa. Odota, että salama latautuu.
Kamera ei tarkenna.

Kohde on kameran lähellä: Valitse makrotila.

Kohde on kaukana kamerasta: Peruuta makrotila.

Kohde ei sovellu automaattitarkennukseen: Käytä tarkennuksen lukitusta.

Makrotilaa ei voi käyttää. Valitse jokin muu kuvaustila.
Älykästä kasvojentunnistusta ei voi käyttää.

Älykästä kasvojentunnistusta ei voi käyttää nykyisessä kuvaustilassa: Valitse jokin muu kuvaustila.

Kasvoja ei havaita.

Kohteen kasvot ovat aurinkolasien, hatun, pitkien hiusten tai muiden esineiden peitossa: Poista häiritsevät esineet.

Kohteen kasvot täyttävät vain pienen osan kuvasta: Muuta sommittelua niin, että kohteen kasvot täyttävät suuremman osan kuvasta.

Kohteen pää on vinossa tai vaakatasossa: Pyydä kohdetta pitämään päätään suorassa.

Kamera on vinossa: Pidä kamera suorassa.

Kohteen kasvot on valaistu huonosti: Kuvaa kirkkaassa valossa.

Väärä kohde on valittu. Valittu kohde on lähempänä kuvan keskustaa kuin pääkohde. Sommittele kuva uudelleen tai ota kasvojentunnistus pois päältä ja rajaa kuva käyttäen tarkennuksen lukitusta.
Salama ei välähdä.

Salamaa ei voi käyttää nykyisessä kuvaustilassa: Valitse jokin muu kuvaustila.

Kamera on supermakro- tai jatkuva kuvaus -tilassa: Kytke supermakro- tai jatkuva kuvaus -tila pois päältä.

Akku on tyhjä: Lataa akku tai aseta kameraan täyteen ladattu vara-akku.

Kamera on äänettömässä tilassa: Kytke äänetön tila pois päältä.

Salamaa ei ole nostettu ylös: Nosta salama.

Kaikki salamatilat eivät ole käytettävissä.

Haluttua salamatilaa ei voi käyttää nykyisessä kuvaustilassa: Valitse jokin muu kuvaustila.

Kamera on äänettömässä tilassa: Kytke äänetön tila pois päältä.

Salama ei valaise kohdetta kokonaan.

Kohde ei ole salaman kantoalueella: Sijoita kohde salaman kantoalueelle.

Salamaikkuna on peitetty: Pidä kameraa oikein.

Lyhyt suljinaika on valittu: Valitse pidempi suljinaika.

Kuvat ovat epätarkkoja.

Objektiivi on likainen: Puhdista objektiivi.

Objektiivi on peitetty: Pidä esineet loitolla objektiivista.

näkyy kuvauksen aikana, ja tarkennuskehys näkyy punaisena: Tarkista tarkennus ennen kuvausta.

Kuvat ovat läikikkäitä.

Pitkä suljinaika on valittu korkeassa lämpötilassa: Tämä on normaalia, eikä kyse ole viasta.

Kameraa on käytetty jatkuvasti korkeassa lämpötilassa, tai lämpötilan varoitus tulee näkyviin: Kytke kamera pois päältä ja anna sen jäähtyä.

Etsimen näyttö on epätarkka.

Diopteria ei ole säädetty oikein: Liu’uta diopterin säädintä ylös ja alas, kunnes etsimen näyttö on tarkka.

Kamerasta kuuluvat äänet tallentuvat videoihin.

Tarkennustilan valitsin on asennossa C. Valitse jokin toinen tarkennustila.

Älykäs kasvojentunnistus on päällä: Kytke älykäs kasvojentunnistus pois päältä.

Toisto

Ongelma Ratkaisu
Kuvat ovat rakeisia. Kuvat on otettu erimerkkisellä tai -mallisella kameralla.
Toiston zoomaus ei ole käytettävissä. Kuva on tallennettu muodossa , tai se on luotu muunmerkkisellä tai -mallisella kameralla.
Ääni ei kuulu videon toiston aikana.

Kamera on äänettömässä tilassa: Kytke äänetön tila pois päältä.

Toiston äänenvoimakkuus on liian pieni: Säädä toiston äänenvoimakkuutta.

Mikrofoni oli peitetty: Pidä kameraa oikein tallennuksen aikana.

Kaiutin on peitetty: Pidä kameraa oikein toiston aikana.

Valittuja kuvia ei voi poistaa. Osa poistettaviksi valituista kuvista on suojattu. Poista suojaus laitteella, jolla se alunperin asetettiin.
Tiedostonumerointi nollautuu yllättäen. Akkutilan kansi on aukaistu kameran ollessa päällä. Sammuta kamera, ennen kuin avaat akkutilan kannen.

Liitännät/Muuta

Ongelma Ratkaisu
Ei kuvaa eikä ääntä.

Kameraa ei ole liitetty oikein: Liitä kamera kunnolla.

Television tuloksi on asetettu ”TV”: Aseta tuloksi ”HDMI”.

Television äänenvoimakkuus on liian pieni: Säädä äänenvoimakkuutta.

Tietokone ei tunnista kameraa. Varmista, että kamera ja tietokone on liitetty oikein.
RAW- tai JPEG-tiedostoja ei voi siirtää tietokoneelle. Käytä toimitettua ohjelmistoa kuvien siirtämiseen.
Kuvia ei voi tulostaa.

Kameraa ei ole liitetty oikein: Liitä kamera oikein.

Tulostin on pois päältä: Kytke tulostin päälle.

Vain yksi kopio tulostetaan / päivämäärä ei tulostu. Tulostin ei ole PictBridge-yhteensopiva.
Kamera ei vastaa komentoihin.

Kameran tilapäinen toimintahäiriö: Poista akku ja aseta se takaisin.

Akku on tyhjä: Lataa akku tai aseta kameraan täyteen ladattu vara-akku.

Kamera ei toimi odotetulla tavalla. Poista akku ja aseta se takaisin. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä FUJIFILM-jälleenmyyjään.
Ei ääntä. Kytke äänetön tila pois päältä.