This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Kamera tarkentaa ja asettaa valokuvien valotuksen, kun laukaisin painetaan puoleenväliin, ja tarkennus (AF) ja valotus (AE) pysyvät lukittuna, kun laukaisinta pidetään tässä asennossa. Käytä tarkennuksen ja valotuksen lukitusta sommitellessasi valokuvia, joissa kohde ei ole kuvan keskellä.

 1. Sijoita kohde tarkennuskehykseen.

 2. Paina laukaisin puoleenväliin asettaaksesi tarkennuksen ja valotuksen. Tarkennuskehys muuttuu vihreäksi.

  Tätä prosessia voi toistaa kuinka monta kertaa tahansa, ennen kuin kuva otetaan.

 3. Sommittele valokuva uudelleen. Älä muuta etäisyyttä kohteeseen, kun laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin.

 4. Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan asti.

AEL/AFL-painike

Tarkennuksen ja/tai valotuksen voi lukita käyttämällä myös AEL/AFL-painiketta.

Tarkennus ja/tai valotus pysyvät lukittuna niin kauan kuin painiketta painetaan riippumatta siitä, pidetäänkö laukaisinta painettuna puoleenväliin.

AEL/AFL-painikkeen tehtävän voi valita käyttämällä asetusvalikon asetusta AE/AF-LUK.PAINIK.

 • VAIN AE-LUKKO (oletusasetus): AEL/AFL-painike lukitsee vain valotuksen.
 • VAIN AF-LUKKO: AEL/AFL-painike lukitsee vain tarkennuksen.
 • AE/AF-LUKKO: AEL/AFL-painike lukitsee sekä tarkennuksen että valotuksen.

Jos AE/AF-LUKON PÄÄLLÄ/POIS -KYTKIN on valittu asetusvalikon kohtaan AE/AF-LUKITUSTILA, tarkennus ja/tai valotus lukittuvat, kun painiketta painetaan, ja pysyy lukittuna, kunnes painiketta painetaan uudelleen.

Automaattitarkennus

Vaikka kamerassa on erittäin tarkka automaattitarkennusjärjestelmä, se ei välttämättä pysty tarkentamaan alla lueteltuihin kohteisiin.

 • Erittäin kiiltävät kohteet, kuten peilit tai autojen pinnat.

 • Nopeasti liikkuvat kohteet.

 • Ikkunan tai muun heijastavan pinnan kautta kuvatut kohteet.
 • Tummat kohteet ja kohteet, jotka pikemminkin imevät kuin heijastavat valoa, esim. hiukset tai turkit.
 • Aineettomat kohteet, kuten savu tai liekit.
 • Kohteet, joiden kontrasti taustaan nähden on pieni (esimerkiksi kohteet, joiden vaatetus on samanvärinen kuin tausta).
 • Kohteet, jotka ovat tarkennuskehyksessä olevan suurikontrastisen kohteen edessä (esim. vahvasti vastakohtaisia elementtejä sisältävää taustaa vasten kuvattu kohde).