This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

FUJIFILM Corporation (jäljempänä ”Yhtiö”) sallii Yhtiön verkkosivujen (jäljempänä ”Verkkosivut”) käyttäjille

Kaikki näiden Verkkosivujen sisältö, mukaan lukien teksti, grafiikka, ulkoasu, kuvat, tavaramerkit, logot, palvelumerkit ja tuotenimet jne., ovat Fujifilmin tai kohteiden luoneiden kolmansien osapuolten omaisuutta.

Kaikkia Verkkosivujen käyttäjiä pyydetään noudattamaan seuraavia ehtoja Verkkosivujen käytössä.

 1. Käyttäjiä kielletään muokkaamasta tai muuntelemasta jne. Verkkosivuilta ladattua tai tulostettua sisältöä, paitsi jos se erikseen sallitaan Verkkosivuilla tai jos siihen on hankittu etukäteen lupa Fujifilmiltä tai kolmannelta osapuolelta, joka omistaa tekijänoikeudet tai muut oikeudet.
 2. Tiettyjen kuvien jne. käyttö ja lataaminen Verkkosivuilta loukkaa oikeuksia, joita Yhtiöllä, alkuperäisellä luojalla ja/tai muilla oikeudenhaltijoilla on tiettyjä kuvia jne. kohtaan. Käyttäjiltä kielletään yllä mainitut toiminnot, paitsi jos ne erikseen sallitaan Verkkosivuilla tai jos niihin on hankittu etukäteen lupa Fujifilmiltä tai kolmannelta osapuolelta, joka omistaa tekijänoikeudet tai muut oikeudet.
 3. Näille Verkkosivuille linkittäminen on periaatteessa sallittu. Älä kuitenkaan luo seuraavanlaisia linkkejä.
  Linkit, jotka tarkoituksella näyttävät osan Verkkosivujen HTML-sisällöstä muissa kehyksissä.
  Linkit, jotka luovat suoran linkin Verkkosivujen kuviin, videoihin jne. niin, että ne näkyvät linkittäjän sivustolla.
  Linkit, jotka saattavat aiheuttaa sekaannuksia koskien linkittäjän yhteyttä Yhtiöön.
  Linkit verkkosivuille, joiden sisältö on laitonta tai loukkaa yleistä järjestystä ja moraalia.
  Linkit, jotka on luotu laittomiin tai sopimattomiin tarkoituksiin.
  Muunlaiset linkit, jotka voivat vahingoittaa Yhtiön luottokelpoisuutta tai muuten aiheuttaa vahinkoa Yhtiölle.

Näiden verkkosivujen sisältö voi muuttua tai poistua ilman ilmoitusta, ja URL-osoitteet voivat muuttua ilman ilmoitusta. Huomaa tämä. Lisäksi Yhtiö kieltäytyy kaikesta vastuusta koskien menetyksiä tai vahinkoja, joita käyttäjille voi aiheutua Verkkosivuille linkittämisen johdosta.

 1. Tässä lueteltujen käyttöehtojen lisäksi käyttäjiä pyydetään noudattamaan muita sääntöjä, jotka Verkkosivuilla erikseen mainitaan. Nämä verkkosivut, niiden sisältö ja niiden palvelut tarjotaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista takuuta, suoraa tai epäsuoraa. Yhtiö ei takaa Verkkosivujen sisällön ajantasaisuutta, täsmällisyyttä tai kattavuutta eikä vastaa mahdollisista menetyksistä tai vahingoista, joita käyttäjille voi aiheutua Verkkosivujen käytöstä. Jotta käyttäjille on tarjolla ajantasaista ja täsmällistä tietoa Yhtiöstä, Yhtiö voi milloin tahansa korjata tai muuttaa Verkkosivuilla olevia virheellisiä tietoja sekä muokata ja päivittää Verkkosivujen sisältöä.
 2. Nämä Verkkosivut sisältävät linkkejä verkkosivuille, joita ylläpitävät Yhtiön sijaan kolmannet osapuolet. Kun siirryt linkitetyille sivuille, noudata kyseisillä sivuilla ilmoitettuja käyttöehtoja ja huomaa, että käytät linkitettyjä sivuja omalla vastuullasi. Yhtiö kieltäytyy kaikesta vastuusta koskien menetyksiä tai vahinkoja, joita käyttäjille voi aiheutua linkitettyjen verkkosivujen käytöstä.