This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Tarkenna kamera manuaalisesti noudattamalla alla olevia ohjeita.

  1. Kierrä tarkennustilan valitsin asentoon M. tulee näkyviin näytölle.

  2. Tarkenna käsin käyttämällä ohjausrengasta. Kierrä rengasta vasemmalle pienentääksesi tarkennusetäisyyttä ja oikealle pidentääksesi sitä.

    Käytä asetusvalikon OHJAUSRENGAS-asetusta muuttaaksesi ohjausrenkaan kiertosuunnan.

  3. Ota kuvia.

Nopea tarkennus

Tarkentaaksesi valitulla tarkennusalueella olevaan kohteeseen automaattitarkennuksella paina AEL/AFL-painiketta. Käytä tätä toimintoa (käytettävissä vain manuaalisessa tarkennustilassa) tarkentaaksesi nopeasti valittuun kohteeseen.

Kuvausvalikon asetuksella AUTOM. TARK. ASETUS > PIKA-AF-ASETUS valitaan, miten kamera tarkentaa, kun AE-L/AF-L-painiketta painetaan. Valitse AF-S käyttääksesi yksittäistä AF:ää (tarkennusta säädetään joka kerta kun painiketta painetaan) ja AF-C käyttääksesi jatkuvaa AF:ää (tarkennusta säädetään jatkuvasti, kun painiketta pidetään painettuna).

Tarkennuksen tarkistaminen

Seuraavia vaihtoehtoja voi käyttää tarkennuksen tarkistamiseen manuaalisessa tarkennustilassa.

Käsintarkennuksen ilmaisin

Valkoinen viiva osoittaa etäisyyden tarkennusalueella olevaan kohteeseen (metreinä tai jalkoina asetusvalikon kohtaan TARKENNUKSEN MITTAYKSIKKÖ valitun asetuksen mukaan) ja sininen viiva terävyysalueen, eli kohteen edessä ja takana tarkkana näkyvän etäisyyden.

Tarkennusetäisyys (valkoinen viiva)

Terävyysalue (sininen palkki)

Tarkennuksen zoomaus

Lähennä nykyistä tarkennusaluetta tarkkaa tarkennusta varten painamalla komentokiekon keskipainiketta (jos PÄÄLLÄ on valittu kohtaan TARKEN. TARKISTUS, kamera lähentää myös silloin, kun kiekkoa kierretään). Paina kiekkoa uudelleen peruaksesi zoomauksen.

Tarkennuspiikki

Jos TARKENNUSPIIKIN KOROSTUS on valittu kuvausvalikon kohtaan MF-APU, suurikontrastiset ääriviivat korostetaan manuaalisen tarkennuksen näytössä. Tarkenna kiertämällä ohjausrengasta, kunnes kohde on korostettu.