This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Tallenna kameran kuvakennon käsittelemättömät raakatiedot valitsemalla kuvausvalikossa kuvanlaaduksi RAW-asetus alla kuvatulla tavalla. RAW-kuvista voidaan luoda JPEG-kopioita käyttämällä toistovalikon RAW-MUUNNOS-toimintoa, tai RAW-kuvia voidaan katsella tietokoneella käyttämällä valinnaista RAW FILE CONVERTER -ohjelmistoa.

  1. Avaa kuvausvalikko painamalla kuvaustilassa MENU/OK. Paina valitsinta ylös tai alas korostaaksesi kohdan KUVAN LAATU ja paina MENU/OK.

  2. Korosta asetus ja paina MENU/OK. Valitse RAW tallentaaksesi ainoastaan RAW-kuvia tai FINE+RAW tai NORMAL+RAW tallentaaksesi JPEG-kopion yhdessä RAW-kuvan kanssa. Asetuksella FINE+RAW käytetään pienempää JPEG-pakkaussuhdetta, jolloin JPEG-kuvat ovat laadukkaampia, kun taas asetuksella NORMAL+RAW käytetään suurempaa JPEG-pakkaussuhdetta, jolloin kuvia voidaan tallentaa enemmän.

Toimintopainikkeet

Ottaaksesi RAW-kuvanlaadun käyttöön tai pois käytöstä yksittäisessä kuvassa määritä RAW toimintopainikkeen tehtäväksi. Jos kuvanlaadun asetuksena on jokin JPEG-asetus, painikkeen painaminen ottaa väliaikaisesti käyttöön vastaavan JPEG+RAW-asetuksen. Jos nykyisenä asetuksena on JPEG+RAW-asetus, painikkeen painaminen ottaa väliaikaisesti käyttöön vastaavan JPEG-asetuksen, kun taas jos RAW on valittuna, painikkeen painaminen ottaa väliaikaisesti käyttöön asetuksen FINE. Kuvan ottaminen tai painikkeen painaminen uudelleen palauttaa käyttöön aiemman asetuksen.