This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Käytä itselaukaisinta omakuvia otettaessa tai kameran tärinästä aiheutuvien epätarkkuuksien välttämiseksi.

Suljin laukaistaan kahden sekunnin kuluttua laukaisimen painamisesta. Valitse vähentääksesi epätarkkuutta, joka johtuu kameran liikkumisesta, kun laukaisinta painetaan. Itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu ajastuksen kuluessa.
Suljin laukaistaan kymmenen sekunnin kuluttua laukaisimen painamisesta. Käytä omakuvien ottamiseen. Kameran edessä oleva itselaukaisimen merkkivalo syttyy, kun ajastin käynnistyy, ja alkaa vilkkua juuri ennen kuvan ottamista.
POIS
Itselaukaisin on pois käytöstä.