This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Kiinnitä hihnan kiinnikkeet kameraan ja kiinnitä sitten hihna.

 1. Avaa hihnan kiinnitin.

  Käytä kiinnitintyökalua avataksesi hihnan kiinnittimen varmistaen, että työkalu ja kiinnitin ovat esitetyissä asennoissa.

  Säilytä työkalua turvallisessa paikassa. Tarvitset sitä kiinnittimien avaamiseen irrottaessasi hihnaa.

 2. Aseta hihnan kiinnitin kamerassa olevaan kiinnikkeeseen.

  Kytke hihnan kiinnitin kameran kiinnityssilmukkaan. Poista työkalu pitäen toisella kädellä kiinnitintä paikallaan.

 3. Pujota kiinnitin kameran silmukan läpi.

  Kierrä kiinnitin kokonaan ympäri, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

 4. Kiinnitä suojakansi.

  Aseta suojus kiinnityssilmukan päälle kuvan osoittamalla tavalla, niin että suojuksen musta puoli on kameraan päin. Toista kohdat 1–4 toiselle kiinnityssilmukalle.

 5. Kiinnitä hihna.

  Pujota hihna suojuksen ja hihnan kiinnittimen läpi.

 6. Kiristä hihna.

  Kiristä hihna kuvan osoittamalla tavalla. Toista kohdat 5–6 toiselle kiinnityssilmukalle.

Jotta kamera ei putoa, varmista, että hihna on kiinnitetty kunnolla.