This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Säädä värit vastaamaan valonlähdettä.

 1. Valitse kuvausvalikosta VALKOTASAPAINO.

 2. Korosta haluamasi vaihtoehto painamalla valitsinta ylös tai alas.

  AUTO
  Valkotasapainoa säädetään automaattisesti.
  Mittaa valkotasapainon arvo.
  Valitse värilämpötila.
  Suorassa auringonvalossa oleville kohteille.
  Varjossa oleville kohteille.
  Käytä kuvattaessa ”päivänvalo”-loisteputkien valossa.
  Käytä kuvattaessa ”lämpimänvalkoisten” loisteputkien valossa.
  Käytä ”viileänvalkoisten” loisteputkien valossa.
  Käytä hehkulamppuvalossa.
  Vähentää sinisyyttä, joka tavallisesti liittyy vedenalaiseen valaistukseen.
 3. Paina MENU/OK. Alla oleva valintaikkuna tulee näkyviin; käytä valitsinta valkotasapainon hienosäätöön ja valitse painamalla MENU/OK tai poistu tekemättä hienosäätöä painamalla DISP/BACK.

Tulokset vaihtelevat kuvausolosuhteiden mukaan. Tarkista värit toistamalla kuvat kuvaamisen jälkeen.

Mukautettu valkotasapaino

Valitse säätääksesi valkotasapainoa epätavallisissa valaistusolosuhteissa. Valkotasapainon mittausvaihtoehdot näytetään näytöllä; rajaa valkoinen kohde niin, että se täyttää näytön, ja paina laukaisin kokonaan pohjaan mitataksesi valkotasapainon (valitse viimeisin mukautettu arvo ja poistu mittaamatta valkotasapainoa painamalla DISP/BACK tai paina MENU/OK valitaksesi viimeisimmän arvon ja näyttääksesi hienosäädön valintaikkunan).

 • Jos näytöllä näkyy ”VALMIS!”, paina MENU/OK asettaaksesi valkotasapainon mitattuun arvoon.
 • Jos näytöllä näkyy ”ALLE”, nosta valotuksen kompensaatiota ja yritä uudelleen.
 • Jos näytöllä näkyy ”YLI”, laske valotuksen kompensaatiota ja yritä uudelleen.

Värilämpötila

Värilämpötila on valonlähteen värin objektiivinen mitta, joka ilmoitetaan kelvineinä (K). Valonlähteet, joiden värilämpötila on lähellä suoran auringonvalon värilämpötilaa, näyttävät valkoisilta; valonlähteillä, joiden värilämpötila on alhaisempi, on keltainen tai punainen sävy, kun taas niillä, joiden värilämpötila on korkeampi, on sininen sävy. Voit sovittaa värilämpötilan valonlähteeseen seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla tai valita vaihtoehtoja, jotka poikkeavat voimakkaasti valonlähteen väristä, tehdäksesi kuvista ”lämpimämpiä” tai ”kylmempiä”.

Valitse punaisemmille valonlähteille tai ”kylmemmille” kuville

Valitse sinisemmille valonlähteille tai ”lämpimämmille” kuville

2 000 K
Kynttilänvalo

5 000 K
Suora auringonvalo

15 000 K
Sininen taivas

 

Auringonlasku/auringonnousu

Varjo