This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Muuta asetuksia automaattisesti kuvasarjan eri kuvissa. Haarukointiasetukset voi näyttää painamalla DRIVE-painiketta.

AE HAARUKOINTI

Paina valitsinta vasemmalle tai oikealle korostaaksesi haarukointimäärän. Joka kerta kun laukaisinta painetaan, kamera ottaa kolme kuvaa: yhdessä käytetään mitattua valotuksen arvoa, toista ylivalotetaan valitun arvon verran ja kolmatta alivalotetaan saman arvon verran.

Kamera ei välttämättä pysty käyttämään valittua haarukoinnin porrastusta, jos yli- tai alivalotuksen määrä ylittää valotusmittausjärjestelmän rajat.

ISO-HAARUKOINTI

Paina valitsinta vasemmalle tai oikealle korostaaksesi haarukointimäärän. Joka kerta kun laukaisinta painetaan, kamera ottaa kuvan senhetkisellä herkkyydellä ja käsittelee sitä luodakseen kaksi lisäkopiota: yhden, jossa herkkyyttä on lisätty, ja toisen, jossa herkkyyttä on pienennetty valitun määrän verran.

ELOK.SIMUL.HAARUK.

Joka kerta kun laukaisinta painetaan, kamera ottaa yhden kuvan ja käsittelee sitä luodakseen kopioita kuvausvalikon kohdassa ELOK.SIMUL.HAARUK. valituilla filminsimulaatioasetuksilla.

VALKOTASAPAINO BKT

Paina valitsinta vasemmalle tai oikealle korostaaksesi haarukointimäärän. Joka kerta kun laukaisinta painetaan, kamera ottaa kolme kuvaa: yhden nykyisellä valkotasapainon asetuksella, yhden, jossa hienosäätöä lisätään valitulla määrällä, ja toisen, jossa hienosäätöä vähennetään valitulla määrällä.

DYN.ALAN HAARUKOINTI

Joka kerta kun laukaisinta painetaan, kamera ottaa kolme kuvaa eri dynamiikka-alueasetuksilla: 100 % ensimmäisessä, 200 % toisessa ja 400 % kolmannessa.

HERKKYYS on rajattu arvoihin 400–3 200.