This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Noudata alla olevia ohjeita valitaksesi käytettävän tarkennuspisteen, kun ALUE on valittu kuvausvalikon kohdassa AUTOM. TARK. ASETUS > AUTOFOKUS TILA.

 1. Näytä tarkennusalueen näyttö painamalla valitsinta alas (AF).

  Oletusasetuksissa tarkennusalueen näyttö on määritetty valitsimen alas-painikkeen tehtäväksi (toimintopainike 5). Katso tietoa toimintopainikkeille määritettyjen tehtävien valitsemisesta kohdasta ”Toimintopainikkeet”.

  Tarkennusalueen voi valita myös kuvausvalikon kohdassa AUTOM. TARK. ASETUS.

  Tarkennuskehys

  Tarkennuspiste

 2. Siirrä tarkennuskehystä valitsimella.

  Valitse keskikehys painamalla DISP/BACK.

  Valitse tarkennuskehyksen koko kiertämällä komentokiekkoa.

  Kierrä kiekkoa vasemmalle pienentääksesi rajausta enintään 50 % ja oikealle suurentaaksesi sitä enintään 150 % tai paina kiekon keskuspainiketta palauttaaksesi kehyksen alkuperäisen koon.

 3. Valitse valittu kehys painamalla MENU/OK.

Jos TARKENNUSALUE on valittu asetusvalikon kohtaan VALITSINPAINIKKEEN AS., tarkennusaluetta voi siirtää valitsimella ilman, että ensin painetaan AF-painiketta.