This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Noudata näytön ohjeita ottaaksesi kuvia, jotka yhdistetään automaattisesti panoraamaksi.

  1. Kierrä zoomausrengasta, kunnes zoomausilmaisin muuttuu valkoiseksi.

  2. Paina valitsinta vasemmalle valitaksesi kulman, jonka verran panoroit kameraa kuvaamisen aikana. Paina valitsinta ylös tai alas korostaaksesi kulman ja paina MENU/OK.

  3. Näytä valittavissa olevat panorointisuunnat painamalla valitsinta oikealle. Paina valitsinta ylös tai alas korostaaksesi panorointisuunnan ja paina MENU/OK.

  4. Aloita tallennus painamalla laukaisin kokonaan alas. Laukaisinta ei tarvitse pitää painettuna tallennuksen aikana.

  5. Panoroi kameraa nuolen osoittamaan suuntaan. Kuvaus päättyy automaattisesti, kun edistymispalkki on täynnä ja panoraama on valmis.

    Kuvaus päättyy, jos laukaisin painetaan kokonaan pohjaan kuvauksen aikana. Panoraamakuvaa ei tallenneta, jos laukaisinta painetaan, ennen kuin kameraa on panoroitu 120°.

Parhaita tuloksia varten

Jotta tulos on paras mahdollinen, liikuta kameraa pienessä ympyrässä tasaisella nopeudella pitäen kameraa vaakatasossa ja panoroimalla vain ohjainten näyttämään suuntaan. Jos toivottuja tuloksia ei saavuteta, kokeile panoroimista eri nopeudella.

Valitse kuvataksesi saumattomia 360°:n panoraamoja, jotka voidaan toistaa tauotta.

Asetusvalikon TALLENN DATA-ASET > TALL ALKUP KUVA -asetuksen avulla voidaan tallentaa myös -panoraama saumattoman -panoraaman lisäksi.

Kohteesta ja kuvausoloista riippuen kamera saattaa tuottaa vääristyneen tuloksen tai -panoraaman. Kuvausnäytöllä näkyvän alueen ylä- ja alareuna rajataan pois, ja näytön ylä- ja alaosassa saattaa näkyä valkoisia raitoja.

Älä kierrä zoomausrengasta kuvauksen aikana.

Panoraamat luodaan useista kuvista. Kamera saattaa joissain tapauksissa tallentaa suuremman tai pienemmän kulman kuin mitä on valittu, tai se ei välttämättä pysty yhdistämään kuvia täydellisesti. Jos kuvaus loppuu, ennen kuin panoraama on valmis, panoraaman viimeistä osaa ei välttämättä tallenneta.

Kuvaaminen voi keskeytyä, jos kameraa liikutetaan liian nopeasti tai liian hitaasti. Kameran panoroiminen muuhun kuin osoitettuun suuntaan peruuttaa kuvauksen.

Haluttuja tuloksia ei välttämättä saavuteta silloin kun kohde liikkuu, kohde on lähellä kameraa, kohteet ovat muuttumattomia, kuten taivas tai ruohikko, kohteet liikkuvat koko ajan, kuten aallot tai vesiputous, tai kohteen kirkkaus muuttuu huomattavasti. Panoraamat voivat olla epäselviä, jos kohde on heikosti valaistu.