This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Kuvien katselu koko näytön kokoisena

Näytä kuvat koko näytön kokoisena painamalla .

Muita kuvia voi katsella painamalla valitsinta vasemmalle tai oikealle tai kiertämällä komentokiekkoa. Paina valitsinta tai kierrä kiekkoa oikealle katsellaksesi kuvia niiden tallennusjärjestyksessä ja vasemmalle katsellaksesi kuvia päinvastaisessa järjestyksessä. Pidä valitsinta painettuna selataksesi nopeasti haluamasi kuvan kohdalle.

Muilla kameroilla otetut kuvat ilmaistaan (”lahjakuva”) -kuvakkeella toiston aikana.

Suosikit: kuvien arvosteleminen

Kun haluat arvostella nykyisen kuvan, paina DISP/BACK ja paina valitsinta ylös tai alas valitaksesi tähtien lukumäärän nollan ja viiden väliltä.

Kuvatietojen katseleminen

Kuvatietojen näyttö muuttuu joka kerta kun valitsinta painetaan ylös.

Perustiedot

Infonäyttö 1

Infonäyttö 2

Katso muita kuvia painamalla valitsinta vasemmalle tai oikealle tai kiertämällä komentokiekkoa.

Tarkennuspisteeseen lähentäminen

Paina komentokiekon keskustaa lähentääksesi tarkennuspistettä. Paina komentokiekon keskustaa uudelleen palataksesi täyskuvatoistoon.

Toiston zoomaus

Kierrä ohjausrengasta oikealle lähentääksesi nykyistä kuvaa ja vasemmalle loitontaaksesi kuvaa (kun haluat katsella useita kuvia, kierrä ohjausrengasta vasemmalle, kun kuva näkyy koko näytön kokoisena). Lopeta zoomaus painamalla DISP/BACK tai MENU/OK.

Ohjausrengas

Zoomausilmaisin

Kierrä oikealle

Kierrä vasemmalle

Suurin mahdollinen zoomaussuhde vaihtelee kuvakoon mukaan. Toiston zoomausta ei voi käyttää rajatuilla kuvilla tai kopioilla, jotka on tallennettu koossa .

Navigointi-ikkuna

Kun kuva on lähennetty, voit valitsimen avulla katsella kuvan alueita, jotka eivät tällä hetkellä näy näytössä.

Navigointi-ikkuna näyttää tällä hetkellä näytössä olevan kuvan osan.

Usean kuvan toisto

Kun haluat muuttaa näytettävien kuvien määrää, kierrä ohjausrengasta vasemmalle, kun kuva näkyy koko näytön kokoisena.

 

Ohjausrengas

Kierrä vasemmalle tuodaksesi näkyviin suuremman määrän kuvia.

Vähennä näytettävien kuvien määrää kiertämällä oikealle.

Korosta kuvia valitsimella ja paina MENU/OK näyttääksesi korostetun kuvan koko näytön kokoisena (lähennä valittua kuvaa kiertämällä ohjausrengasta oikealle, kun kuva näkyy koko näytön kokoisena). Yhdeksän ja sadan kuvan näytöissä valitsimen painaminen ylös- tai alaspäin tuo näyttöön lisää kuvia.