This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Poista muotokuvista punasilmäisyyttä. Kamera analysoi kuvan; jos punasilmäisyyttä havaitaan, kuvaa käsitellään niin, että luodaan kopio, jossa punasilmäisyyttä on vähennetty.

  1. Näytä haluamasi kuva.

  2. Valitse toistovalikosta PUNASILM. POISTO.

  3. Paina MENU/OK.

Punasilmäisyys voi jäädä kuvaan, jos kamera ei pysty tunnistamaan kasvoja tai kasvot näkyvät profiilina. Tulokset voivat vaihdella tilanteen mukaan. Punasilmäisyyttä ei voida poistaa kuvista, jotka on jo käsitelty käyttäen punasilmäisyyden poistoa, tai muilla laitteilla luoduista kuvista.

Kuvan käsittelyyn tarvittava aika vaihtelee havaittujen kasvojen määrän mukaan.

PUNASILM. POISTO -toiminnon avulla luotujen kopioiden yhteydessä näkyy toiston aikana -kuvake.

Punasilmäisyyden poistoa ei voida käyttää RAW-kuviin.