This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Aseta akku ja muistikortti kameraan alla kuvatulla tavalla.

 1. Avaa akkutilan kansi.

  Liu’uta akkutilan salpaa kuvassa esitetyllä tavalla ja avaa akkutilan kansi.

  Älä avaa akkutilan kantta, kun kameraan on kytketty virta. Tämän huomiotta jättäminen voi vahingoittaa kuvatiedostoja tai muistikortteja.

  Älä käytä liikaa voimaa, kun käsittelet akkutilan kantta.

 2. Aseta akku.

  Pidä akkusalpaa painettuna toiselle sivulle akun avulla ja aseta akku liittimet edellä nuolen osoittamaan suuntaan. Varmista, että akku on salvattu paikoilleen.

  Nuoli

  Akkusalpa

  Aseta akku kuvan osoittamassa suunnassa. Älä käytä voimaa tai yritä asettaa akkua ylösalaisin tai väärin päin. Akku liukuu sisään helposti oikeassa asennossa.

 3. Aseta muistikortti.

  Pidä muistikorttia kuvan mukaisessa asennossa ja liu’uta sitä sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen korttipaikan takaosaan.

  Varmista, että kortti on oikeassa asennossa; älä työnnä sitä vinoon äläkä käytä voimaa. Jos muistikortti on asetettu väärin tai sitä ei ole asetettu lainkaan, LCD-näytölle ilmestyy ja tallentamiseen ja toistoon käytetään kameran sisäistä muistia.

 4. Sulje akkutilan kansi.

Akun ja muistikortin poistaminen

Ennen kuin poistat akun tai muistikortin, sammuta kamera ja avaa akkutilan kansi.

Poista akku painamalla akkusalpaa sivuun ja liu’uttamalla akku ulos kamerasta kuvan osoittamalla tavalla.

Poista muistikortti painamalla sitä sisäänpäin ja vapauttamalla se hitaasti. Kortin voi tämän jälkeen poistaa käsin. Kun muistikortti poistetaan kamerasta, kortti saattaa ponnahtaa ulos korttipaikasta liian nopeasti. Pidä sormeasi kevyesti korttia vasten ja vapauta kortti varovasti.