This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Aukon valinnassa (tila A) voit valita aukon ja antaa kameran valita suljinajan.

Aukko

Kierrä komentokiekkoa valitaksesi aukon.

Jos oikeaa valotusta ei saavuteta valitulla aukolla, suljinaika näkyy punaisena, kun laukaisin painetaan puoleenväliin. Säädä aukkoa, kunnes valotus on oikea.

Jos kohde on kameran mittausalueen ulkopuolella, suljinajan näytöllä näkyy ”– – –”.