This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Tässä tilassa yhdistyvät ”tähtää ja laukaise” -kuvauksen helppous ja kehittyneet valokuvaustekniikat.

Kuvausvalikon kohdassa Adv. MUOTO voi valita jonkin seuraavista kehittyneistä tiloista:

PRO FOCUS

Kamera ottaa enintään kolme kuvaa joka kerta, kun laukaisinta painetaan, ja pehmentää taustaa pääkohteen korostamiseksi. Pehmennyksen määrää voi säätää ennen kuvausta kiertämällä pää-/sivukomentokiekkoa. Käytä muotokuviin tai kukista otettaviin valokuviin, jotka vastaavat SLR-kameroilla otettuja kuvia.

Pehmennystä ei voida soveltaa taustalla oleviin kohteisiin, jotka ovat liian lähellä pääkohdetta. Jos kameran tarkentaessa tulee näkyviin viesti, jonka mukaan kamera ei voi luoda tehostetta, yritä siirtyä kauemmas kohteesta ja zoomata. Kamera ei myöskään välttämättä pysty pehmentämään taustaa, jos kohde liikkuu; tarkista tulos pyydettäessä ja yritä uudelleen.

Kuva-ala pienentyy.

PRO FOCUS

Jos haluat tallentaa käsittelemättömät kopiot näissä tiloissa otetuista kuvista, valitse PÄÄLLÄ asetusvalikon kohtaan TALLENN DATA-ASET > TALL ALKUP KUVA.

Pidä kamera vakaana kuvauksen aikana.

PRO HÄMÄRÄ

Joka kerta kun laukaisinta painetaan, kamera luo neljä valotusta ja yhdistää ne yhdeksi valokuvaksi. Käytä vähentääksesi kohinaa ja epätarkkuutta, kun kuvaat heikosti valaistuja kohteita tai paikallaan olevia kohteita suurilla zoomaussuhteilla.

Yksittäistä yhdistettyä valokuvaa ei välttämättä voida luoda joissain tilanteissa tai jos kohde tai kamera liikkuu kuvauksen aikana. Älä liikuta kameraa, ennen kuin kuvaus on päättynyt.

PRO HÄMÄRÄ

Jos haluat tallentaa käsittelemättömät kopiot näissä tiloissa otetuista kuvista, valitse PÄÄLLÄ asetusvalikon kohtaan TALLENN DATA-ASET > TALL ALKUP KUVA.

Pidä kamera vakaana kuvauksen aikana.

PÄÄLLEKKÄISKUVAUS

Luo valokuva, jossa yhdistyy kaksi valotusta.

  1. Ota ensimmäinen kuva.

  2. Paina MENU/OK. Ensimmäinen kuva näytetään päällekkäin objektiivin näkymän kanssa toisen kuvan ottamisen helpottamiseksi.

    Jos haluat palata vaiheeseen 1 ja ottaa ensimmäisen kuvan uudelleen, paina valitsinta vasemmalle. Tallenna ensimmäinen kuva ja poistu luomatta päällekkäiskuvaa painamalla DISP/BACK.

  3. Ota toinen kuva.


  4. Paina MENU/OK luodaksesi päällekkäisvalotuksen tai paina valitsinta vasemmalle palataksesi vaiheeseen 3 ja ottaaksesi toisen kuvan uudelleen.