This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Säädä automaattisen tarkennuksen asetuksia.

TARKENNUSALUE

Tarkennusalueen valinta on käytettävissä, kun ALUE on valittu kohtaan AUTOFOKUS TILA tarkennustilassa S tai C. Tarkennustilassa M voit painaa komentokiekon keskustaa lähentääksesi valittua tarkennusaluetta tai tarkentaa valitulla alueella olevaan kohteeseen koskettamalla painiketta.

MAKRO

Valitse makrotila (lähikuvaus).

SULKIM./TARKENN. ENSIS.

Valitse, miten kamera tarkentaa tarkennustilassa S tai C.

SULJIN
Sulkimen laukaisu on etusijalla tarkennukseen nähden. Kuvia voidaan ottaa, vaikka kamera ei ole tarkennettuna.
TARKENNUS
Tarkennus on etusijalla sulkimen laukaisuun nähden. Kuvia voidaan ottaa vain, kun kamera on tarkennettuna.

PIKA-AF-ASETUS

Valitse, miten kamera tarkentaa, kun AEL/AFL-painiketta käytetään automaattiseen tarkennukseen tarkennustilassa M.

AF-S
Tarkennus säädetään, kun painiketta painetaan.
AF-C
Tarkennusta säädetään jatkuvasti, kun painiketta pidetään painettuna.

AUTOFOKUS TILA

Valitse, miten kamera valitsee tarkennusalueen tarkennustiloissa S ja C.

MONIPISTE
Kun laukaisin painetaan puoleenväliin, kamera havaitsee kuvan keskustan lähellä olevat suurikontrastiset kohteet ja valitsee tarkennusalueen automaattisesti.
ALUE
Valitse tarkennusalue manuaalisesti.
JÄLJITTÄVÄ
Sijoita kohde tarkennuskohteeseen ja paina AEL/AFL-painiketta. Kamera seuraa kohdetta ja säätää tarkennusta kohteen liikkuessa kuvassa.

ENNEN AF:ÄÄ

Jos PÄÄLLÄ on valittu, kamera jatkaa tarkennuksen säätämistä myös silloin, kun laukaisinta ei ole painettu puoleenväliin.

Huomaa, että tämä lisää akun kulutusta.

AF-APUVALO

Jos PÄÄLLÄ on valittu, AF-apuvalo syttyy avustamaan automaattitarkennusta.

AF-apuvalo kytkeytyy automaattisesti pois päältä äänettömässä tilassa.

Joissakin tilanteissa kamera ei pysty tarkentamaan AF-apuvalon avulla. Jos kamera ei pysty tarkentamaan makrotilassa, lisää etäisyyttä kohteeseen.

Vältä osoittamasta AF-apuvaloa suoraan kohteen silmiin.